Αλιείς με βιτζότρατα, μαύροι χοίροι και γουνοφόρα ζώα στην ατζέντα του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σγουρίδη, σε σύσκεψη στις 24 Μαρτίου 2015.

Στις 24 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σγουρίδης, στελέχη της Γενικής Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Βιντζοτρατών, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον κλάδο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα βασικά θέματα της ανωτέρω σύσκεψης συνοψίζονται παρακάτω:

  • Άδεια δοκιμαστικής αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, για την έρευνα εθνικής εμβέλεια «Σχέδιο αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς»
  • Οριοθέτηση περιοχών «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ»
  • Τοποθέτηση συστήματος «VMS» εντοπισμού μέσω δορυφόρου αλιευτικών σκαφών.

Ο Υφυπουργός επιφυλάχθηκε να μελετήσει τα δεδομένα παράλληλα με την οριοθέτηση των περιοχών και να προχωρήσει σε ενέργειες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Την ίδια ημέρα ο Υφυπουργός κ. Παναγιώτης Σγουρίδης συνάντησε τους εκπροσώπους –εκτροφείς της Αυτόχθονης Ελληνικής Φυλής Μαύρου Χοίρου καθώς και εκτροφείς άγριων χοίρων οι οποίοι ζήτησαν από τον Υφυπουργό να συνδράμει στην προσπάθεια που κάνουν για την ανάδειξη των προϊόντων τους.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν για την προώθηση των προϊόντων τους και πρότεινε τη δημιουργία ομάδων συνέργιας ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη δράση προώθησης των προϊόντων τους. Τέλος δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το θέμα των ενισχύσεων του μαύρου χοίρου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Το απόγευμα επισκέφτηκε τη Διεθνή Έκθεση Γούνας στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, οπού κατά την τοποθέτησή του ανέφερε τη σημαντικότητα του κλάδου της γούνας ως πλουτοπαραγωγικής πηγής της χώρας. Τόνισε ότι ο κλάδος θα στηριχτεί έμπρακτα από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com