Ανακοίνωση του Προέδρου της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Παναγιώτη Σγουρίδη 25 Μαΐου 2016.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ: «Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 12ης Ιουνίου 2016»
Αγαπητές συναγωνίστριες και αγαπητοί συναγωνιστές,

όπως σας είναι ήδη γνωστό, με την από 11/05/2016 Απόφαση της Κ.Ο.Ε.Σ. και προχωρώντας τα βήματα για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου του Κινήματός μας το προσεχές φθινόπωρο, την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική μας Συνδιάσκεψη.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Κ.Ο.Ε.Σ. στη Συνδιάσκεψη θα λάβουν μέρος:
Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου
Τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου
Οι Υποψήφιοι των εθνικών εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015
Οι Γραμματείες του Κινήματος
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Νεολαίας
ΤΟΠΟΣ – ΩΡΑ

Η Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγος, έναντι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στάση Λεωφορείων και Μετρό «Εθνική Άμυνα»). Ώρα έναρξης των εργασιών της συνδιάσκεψης ορίζεται η 10:00 π.μ. Ώρα προσέλευσης – διαπίστευσης 09:00 έως 10:15 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αποτελεί σημαντικό σταθμό έναρξης του Προσυνεδριακού Διαλόγου και τα θέματα της συζήτησης είναι:
Ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις.
Η πολιτική φυσιογνωμία, ο προσανατολισμός και οι θέσεις του Κινήματος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού του Κινήματος.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Δηλώσεις Συμμετοχής

Προκειμένου να συνταχθεί ο κατάλογος των συμμετεχόντων και να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η διαπίστευση κατά την ημέρα διεξαγωγής της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης είναι απαραίτητο να δηλωθεί εκ των προτέρων η συμμετοχή στις εργασίες της.

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο οι δηλώσεις συμμετοχής να γνωστοποιηθούν μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 ατομικά από τους προτιθέμενους να συμμετάσχουν αποκλειστικά και μόνο στη Γραμματεία Οργανωτικού – Περιφερειακών Οργανώσεων του Κινήματος αναφέροντας τα στοιχεία τους και την ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν:

είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.organoseis.anexartitoi@gmail.com με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα : 2109545100 (κ. Αλεξάνδρα Φόνια) και 210 9545099 (κ. Σταύρος Ανδρέου).

Δηλώσεις ομιλητών

Κατά την συζήτηση που θα διεξαχθεί στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη θα δοθεί χρόνος τριών λεπτών (3΄) για την πραγματοποίηση εισηγήσεων επί των θεμάτων της Συνδιάσκεψης. Επειδή τα θέματα, όπως προαναφέρθηκε, θα αποτελέσουν αντικείμενο προσυνεδριακού διαλόγου και ενδεχομένως ο χρόνος για τις εισηγήσεις – τοποθετήσεις κατά την ημέρα της Συνδιάσκεψης δεν επαρκέσει για όλους όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν, κρίθηκε αναγκαίο οι εισηγήσεις, είτε αναπτυχθούν προφορικά την ημέρα της Συνδιάσκεψης είτε όχι λόγω έλλειψης χρόνου, να αποτυπώνονται υποχρεωτικά σε γραπτό κείμενο ώστε να κατατεθούν στην Κ.Ο.Ε.Σ. και να τύχουν μελέτης και επεξεργασίας κατά την προσυνεδριακή περίοδο. Η γραπτή εισήγηση θα πρέπει να αναφέρει στην πρώτη σελίδα τα στοιχεία του εισηγητή.

Όσες και όσοι επιθυμούν να εγγραφούν σε κατάλογο ομιλητών θα το δηλώνουν παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής τους στη Γραμματεία Οργανωτικού-Περιφερειακών Οργανώσεων όπως παραπάνω αναφέρθηκε.

Επειδή επιθυμία του Προέδρου του Κινήματος και της Κ.Ο.Ε.Σ. είναι να ακουστεί η φωνή των στελεχών από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ένας τουλάχιστον εκ των ομιλητών θα προέρχεται από κάθε Ο.Ε.Σ., εκ των προτέρων ορισμένος και με γνωστοποίηση του ονόματός του στη Γραμματεία Οργανωτικού – Περιφερειακών Οργανώσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η εγκύκλιος αυτή θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος.
Η Γραμματεία Οργανωτικού – Περιφερειακών Οργανώσεων θα αποστείλει την εγκύκλιο αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους αποδέκτες της.
Οι Συντονιστές και οι Γραμματείς των Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου, Οι Γραμματείς του Κινήματος και οι Αναπληρωτές τους και ο Πρόεδρος της Νεολαίας αναλαμβάνουν άμεσα να γνωστοποιήσουν τα παραπάνω στα μέλη των Ο.Ε.Σ., στα μέλη των Γραμματειών και στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Νεολαίας αντίστοιχα.

Εκφράζω την πεποίθηση ότι ο καθένας από εμάς θα συμβάλει στην επιτυχία της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Ε.Σ.

Παναγιώτης Σγουρίδης

 

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com