Για την Ημέρα της Γυναίκας

Τιμώντας τη διαχρονική συνεισφορά της Γυναίκας, θεωρώ ότι η ισοτιμία της αποδεικνύεται καθημερινά σε κάθε τομέα.

Η σημερινή μέρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί σαν προστασία των γυναικών, αλλά σηματοδοτεί την αναγκαιότητά τους, ακόμη και την υπεροχή τους στην κοινωνία.

Δεν είναι μέρα γιορτής, ούτε και μνήμης. Αλλά παραδοχής και αναγνώρισης.

Επειδή υπάρχουν….. υπάρχουμε!

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com