Δήλωση του Παναγιώτη Σγουρίδη για τον αγώνα των εργαζομένων της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων.

Καβάλα, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και ο Πρόεδρός τους Πάνος Καμένος, στηρίζουν το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και τη μή περαιτέρω μείωση των αποδοχών τους.

Στέκονται στο πλευρό τους, καταδικάζοντας την οποιαδήποτε παράτυπη πρακτική της εργοδοσίας, που οδηγεί στον αφανισμό των ιδίων και εντέλει και της ίδιας της επιχείρησης.

Παναγιώτης Σγουρίδης

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com