ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Άρθρο του Αντιπροέδρου των ΑΝ.ΕΛ. Παναγιώτη Σγουρίδη στην εφημερίδα ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ, την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα συνεχώς ασταθές διεθνές περιβάλλον αντιμετωπίζοντας κρίσεις  που οι εκάστοτε κυβερνήσεις τις  διαχειρίζονται συνήθως  «στο και πέντε» ή άλλες φορές  «κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα», χωρίς όμως να μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα τους.

Τα αίτια είναι γνωστά: έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, απουσία επεξεργασμένων σεναρίων αντίδρασης την ώρα που χρειάζεται. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ο Πάνος  Καμμένος από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του Κινήματός  είχε προτείνει την σύσταση υπό τον Πρωθυπουργό, Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τον σχεδιασμό Εθνικής στρατηγικής και την διαχείριση κρίσεων.

Για την δημιουργία ενός ανάλογου οργάνου είχα αναφερθεί και εγώ ήδη από το 2001 στο βιβλίο μου “Θράκης προβληματισμοί στο κατώφλι του 21ου αιώνα”. Τότε είχα αναφερθεί στην αναγκαιότητα σύστασης  ενός Συμβουλίου Εθνικού Σχεδιασμού το οποίο θα μελετά και θα επεξεργάζεται σενάρια κρίσεων για τα εθνικά μας θέματα, αλλά και για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας .

Έχοντας στην πλάτη μας την τραγική  διαχείριση της κρίσης των Ιμίων, της υπόθεσης Οτσαλάν, αλλά και τις πυρκαγιές του 2007, δεν μας επιτρέπονται νέα λάθη, αβελτηρίες και παραλείψεις. Οφείλουμε να έχουμε ήδη προεπεξεργασμένα σενάρια για την  επιτυχή διαχείριση κρίσης,  ιδιαίτερα σε ότι αφορά  τα εθνικά μας θέματα.

Τη στιγμή μάλιστα που η Τουρκία ως αναθεωρητική δύναμη αποτελεί για την χώρα μας την κύρια και πραγματική στρατιωτική απειλή. Επομένως, δεν επιτρέπεται η Ελλάδα να ενεργεί περισσότερο εμπειρικά και λιγότερο μεθοδικά με τρόπο που θυμίζει περισσότερο αντίδραση παρά δράση.

Πρέπει λοιπόν η διαχείριση των κρίσεων να λάβει θεσμοθετημένο χαρακτήρα και να αποτελέσει εδώ και τώρα μέρος μιας ριζικής πολιτικής μεταρρύθμισης.

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη  να κάνουμε το μεγάλο βήμα το οποίο θα αφορά την ίδρυση Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού στα υπουργεία Άμυνας, Εξωτερικών, και Εθνικής Οικονομίας. Η σχέση των Διευθύνσεων αυτών με το Συμβούλιο Εθνικού Σχεδιασμού θα είναι αμφίδρομη, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική.

Η στελέχωση των Διευθύνσεων και του Συμβουλίου θα γίνεται από άτομα απασχολούμενα αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, θα είναι ειδικοί επιστήμονες και θα παραμένουν στη θέση τους για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να διασφαλίζεται μια συνέχεια.

Ο διευθυντής του Συμβουλίου Εθνικού Σχεδιασμού θα είναι επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.

Η γνώμη επι συγκεκριμένων θεμάτων μπορεί να ζητείται από πανεπιστημιακούς, από πανεπιστημιακά ινστιτούτα  και ερευνητικές δεξαμενές σκέψης.

Όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα ενημερώνονται εγκαίρως δια των εκπροσώπων τους  και θα εκφέρουν τις απόψεις τους χωρίς να συμμετέχουν στο Συμβούλιο.

Το γραφείο του Πρωθυπουργού θα είναι ενήμερο συνεχώς και εφόσον ο ίδιος λάβει γνώση, οι σχεδιασμοί θα υποβάλλονται στο ΚΥΣΕΑ για την τελική έγκριση.

Είναι καιρός η χώρα μας να δημιουργήσει αυτό το κομβικό και χρήσιμο όργανο  για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας. Το επιβάλλουν οι νέες γεωοικονομικές και γεωπολιτικές  συνθήκες, η χάραξη των νέων ενεργειακών δρόμων που δημιουργούνται και κυρίως, το επιτάσσει η στάση του προβληματικού γείτονα που έχουμε δίπλα μας και λέγεται Τουρκία.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επιδιώκουμε να είμαστε προμηθείς και όχι  επιμηθείς. Για αυτό και όσα εισηγούμαστε έχουν πρακτική εφαρμογή. Πάνω στην πρωτόλεια αυτή πρόταση είμαστε ανοικτοί για διάλογο με όλους τους πολιτικούς φορείς του συνταγματικού τόξου για το καλό της πατρίδας μας.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com