«…Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους…»

Με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, κοινωνικά – οικονομικά – εθνικά και με βαριά σύννεφα να σκεπάζουν τον παγκόσμιο ορίζοντα, προσέρχονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις μοσοφωτισμένες εκκλησιές, για να καταθέσουν με ευλάβεια την ελπίδα τους για μια καλύτερη ζωή στην πατρίδα, αλλά και στιν πλανήτη.

Την ελπίδα η ΑΝΑΣΤΑΣΗ του Κυρίου να φωτίσει όλους τους ηγέτες του κόσμου, ώστε να κλείσουν τις πληγές που άνοιξαν τα συμφέροντα ….που τους εξέλεξαν.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com