Πολιτικό Σχέδιο

A)  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .

 

   Η γενική διαπίστωση για τη Διεθνή Πολιτική κατάσταση είναι ότι ολόκληρη η υφήλιος βρίσκεται στην δίνη μιας γενικευμένης σύγκρουσης που έχει να κάνει με την επιχειρούμενη βίαιη συγκέντρωση του παγκόσμιου πλούτου και της παγκόσμιας πολιτικής εξουσίας από μια Υπερεθνική Οικονομική ελίτ.

   Τα συνασπισμένα οικονομικά κέντρα που την αποτελούν χρησιμοποιούν όλα τα διατιθέμενα για τους σκοπούς τους πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά μέσα, καθώς και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς που διαθέτουν ή επηρεάζουν όπως τα πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα, μέσα ενημέρωσης κ.λπ. προκειμένου να εγκαθιδρύσουν την υπό παγκόσμια διακυβέρνηση ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  που επιδιώκουν.

   Οι στρατιωτικές και οικονομικές κυρίως αλλά κατά μεγάλο  μέρος και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, που εξελίσσονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, αποτελούν εκδηλώσεις αυτής της σύγκρουσης ανάμεσα στις επιτιθέμενες δυνάμεις της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  . και τους λαούς των Εθνών – Κρατών που αντιστέκονται.

  Στις παραπάνω συνθήκες  για όλους αυτούς τους λαούς μεταξύ των οποίων και για τον ελληνικό, η κύρια προϋπόθεση για τις όποιες άλλες κοινωνικές, οικονομικές  διεκδικήσεις και ανάγκες τους, αποτελεί  η διατήρηση ή η ανάκτηση της Εθνικής τους Κυριαρχίας  .

  Στη χώρα μας οι κάθε είδους επιλογές της  ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  και των εξωθεσμικών κέντρων που συνεργάζονται μαζί της  εκφράζονται  κυρίως με την αποικιακή πολιτική που διαχειρίζεται η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου .

  Η κυβέρνηση αυτή, συνεχίζοντας ανάλογες πολιτικές προηγούμενων κυβερνήσεων, αφού συσσώρευσε επί πλέον δεινά για τη χώρα και τον λαό μας, βρίσκεται πλέον σε συνθήκες  πολιτικής και εκλογικής  κατάρρευσης . Είναι σαφές ότι  βρισκόμαστε ως λαός στην διαδικασία διαμόρφωσης ενός νέου πολιτικού συνασπισμού  που θα εκφραστεί  μεταξύ των άλλων με μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία . Σε αυτή την πλειοψηφία θα επιδιώξουμε να συμμετέχουμε ως Εθνική – Πατριωτική – Δημοκρατική  συμμαχία  

 

          Β)      Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οι Έλληνες αποτελούμε έναν ιδιαίτερο τύπο πολιτών, που η  σύνθετη και μακραίωνη κοινωνική και πολιτιστική μας διαδρομή έχει διαμορφώσει την προσωπικότητά του μη προβλέψιμη σύνθετη και αντιφατική. Όμως σε όλη αυτή την μακρά ιστορική διαδρομή από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα σταθερή υπήρξε για τους Έλληνες η ανάπτυξη της ατομικότητας με την συνείδηση ότι αυτή μπορεί να εκδηλώνεται προς όφελός τους μέσα στα ασφαλή όρια που τους παρείχε αρχικά η Πόλη-Κράτος και οι Κοινότητες στη συνέχεια .

  Αυτό το διαχρονικό χτίσιμο  της ατομικότητας μέσα από την κοινωνικότητα οδήγησε στην ιδιότυπη φιλοπατρία των Ελλήνων που αφυπνίζεται, συγκροτείται και εκδηλώνεται όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Η ιδιότυπη αυτή φιλοπατρία έδωσε στη λαϊκή κινητοποίηση χαρακτήρα κυρίως εθνικό και απελευθερωτικό κατά την επανάσταση του 1821 και όπου το απαίτησαν οι περιστάσεις σε όλες τις άλλες περιπτώσεις της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας.

 

   Η παραπάνω όμως επανάσταση – ορόσημο για την γέννηση του Ελληνικού έθνους έμεινε ανολοκλήρωτη, όπως επισημαίνουν στα απομνημονεύματά τους ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς .Ανολοκλήρωτες έμειναν και  οι μεταγενέστερες απόπειρες του λαού μας για την κατάκτηση της Εθνικής του Ανεξαρτησίας. Η χώρα μας οδηγήθηκε έτσι στην υπανάπτυξη λόγω της παρατεταμένης εξάρτησης και έγινε ένα συμπλήρωμα ξένων οικονομιών και πολιτισμών με όλες τις επακόλουθες νοσηρές παθογένειες της εξάρτησης, κυρίως στο πολιτικό της σύστημα και στην οικονομία.

  Η εγγενής και σαν ιστορικό αποτύπωμα σύμφυτη με την προσωπικότητα του Έλληνα φιλοπατρία, ανολοκλήρωτη και ανικανοποίητη, αφού δεν έχει επιτύχει τον τελικό της στόχο, υπάρχει σαν ένα διάχυτο σήμερα, ανενεργό και εν υπνώσει, κοινωνικό ρεύμα  πατριωτικού ριζοσπαστισμού. Ενός ρεύματος   που παρακολουθεί και περιμένει, ανεξάρτητα από το βαθμό που το αντιλαμβάνονται και το συνειδητοποιούν οι πολίτες φορείς του.

  Είναι το κοινωνικό αυτό ρεύμα  ριζοσπαστικό αφού και ο πιο απλός πολίτης κατανοεί αυθόρμητα σαν πρώτιστη ανάγκη το κόψιμο των ριζών της εξάρτησης της χώρας μας από τα εκτός των συνόρων κέντρα που την εξουσιάζουν.

  Είναι ταυτόχρονα πατριωτικό αφού οι πολίτες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της εθνικής κυριαρχίας σαν προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την οικονομική επομένως ανακούφισή τους.

  Η μόνη διέξοδος για αυτή τη χώρα και για αυτό τον λαό αποτελεί η αφύπνιση και ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτού ρεύματος και η πολιτική του  μορφοποίηση σε μια Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία με σκοπό την ανάληψη και άσκηση της πολιτικής εξουσίας και την εκπλήρωση του οράματος για την Εθνική Απελευθέρωση της χώρας μας.

   Αυτή η συμμαχία πρέπει να διέπεται από υπευθυνότητα για να λογοδοτεί και να προβαίνει σε έντιμη αυτοκριτική. Θα πρέπει να είναι ανοιχτή ώστε όλοι οι συμπορευόμενοι να μπορούν να βρουν θέση και ρόλο για το κοινό συμφέρον. Θα πρέπει να είναι αξιακή για όσους κινούνται στο δημόσιο χώρο. Θα πρέπει να είναι απεξαρτημένη από τα οικονομικά συμφέροντα και τα υπόγεια κέντρα εξουσίας. Θα πρέπει να είναι ανανεωτική αγκαλιάζοντας και δίνοντας υπεύθυνες θέσεις σε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους. Τέλος θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκόπροσανατολισμό βασισμένο στην ισοτιμία μεταξύ όλων των κρατών-μελών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χωρίς να αποκλείει και άλλες γεωπολιτικές σχέσεις.

.

  Σε αυτή την Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία δικαιούνται να συμμετέχουν όλες οι δημοκρατικές πολιτικές κινήσεις, κοινωνικά κινήματα και μεμονωμένοι πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική και ιδεολογική τους προέλευση, αρκεί να αποδέχονται

     α) την αναγκαιότητα για την ανάκτηση της Εθνικής Κυριαρχίας που έχει εκχωρηθεί στους δανειστές της χώρας από τις κυβερνώσες κατοχικές δυνάμεις και

     β) τη συμμετοχή τους σε ένα απαραίτητο για την οικονομική ανασύνταξη της χώρας πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης.

 Καλοδεχούμενες είναι όλες οι παραγωγικές τάξεις, που κατανοούν την αναγκαιότητα για την ένταξη της δραστηριότητάς τους σε ένα εθνικό πρόγραμμα για την παραγωγική ανασύνταξη της οικονομίας. Φυσικά σε αυτή την συμμαχία δεν έχουν θέση οι παρασιτικά διαβιούντες από όλες τις κοινωνικές τάξεις.

                                                                    

     

  Ένα πρώτο βήμα για την συγκρότηση αυτής της Εθνικής Πατριωτικής Δημοκρατικής Συμμαχίας αποτελεί η παρουσία και η συμμετοχή σε διάλογο στο 2ο Συνέδριο μας του συνόλου σχεδόν των κινήσεων, κινημάτων και ανεξάρτητων πολιτικών προσωπικοτήτων που βρίσκονται στον  Εθνικό Δημοκρατικό Πατριωτικό Χώρο.

 Ένα ακόμα σημαντικό βήμα αποτελεί η διερεύνηση των όρων και των προϋποθέσεων για την συμμετοχή της στον νέο κυβερνητικό συνασπισμό στον οποίο ο λαός μας θα δώσει την πλειοψηφία.

 

                                Γ)      Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

   Είναι προφανές από αυτή καθ΄ εαυτή τη φύση του εγχειρήματος , αλλά και από το πολιτικό και ιδεολογικό εύρος του διαλόγου και της σύνθεσης που επιτυγχάνεται με αυτή την  Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία επιχειρείται η ζεύξη του ατομικού με το κοινωνικό και του κοινωνικού με το εθνικό. Αυτό αποτελεί την αρχή μιας μακρόπνοης  εθνικής στρατηγικής.

  Η περαιτέρω επεξεργασία μιας τέτοιας στρατηγικής , της οποίας εμείς σήμερα, στο 2ο συνέδριο μας ορίζουμε τις αρχές και τα σημεία αναφοράς, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετων επιλογών και ιδεοληψιών της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας. Απαιτείται αντίθετα για την περαιτέρω εξέλιξή της η σταθερή επικοινωνία και ο συντεταγμένος διάλογος της πολιτικής εξουσίας με την κοινωνία μέσω νέων θεσμών συμμετοχικής δημοκρατίας και κοινωνικού ελέγχου, που σήμερα απουσιάζουν και είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθούν.

 Η  επιλογή του λαού μας να συγκρουστεί με τους κατοχικούς μηχανισμούς για να ανατρέψει την πολιτική των μνημονίων και να αναζητήσει την Εθνική του Κυριαρχία και Αξιοπρέπεια, ιδιαίτερα κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες, θα είναι σίγουρα μια πράξη θάρρους αντάξια της Ιστορίας του. Σε αυτή του την επιλογή δεν δικαιούμεθα να ολιγωρήσουμε , οφείλουμε να συμμετέχουμε ενεργά πριν από τις εκλογές, στις εκλογές και στην κυβερνητική προσπάθεια μετά από αυτές.

 Η πορεία μέχρι τις εκλογές και κυρίως μετά από αυτές,  θα είναι γεμάτη δυσκολίες και παγίδες, το καθεστώς αναμφίβολα θα επιστρατεύσει για μια ακόμα φορά το ψέμα, την συκοφαντία και κυρίως τον φόβο και την ανασφάλεια.

Με αυτή τη συμμαχία προσφέρουμε στον λαό την ασφάλεια των σταθερών μας θέσεων στα εθνικά και οικονομικά ζητήματα.

Με τις δικές μας πολιτικές προτάσεις μπορούμε να προσφέρουμε στη νέα  κυβέρνηση συνεργασίας την συνολική στρατηγική θεώρηση που θα κάνει την πολιτική της βιώσιμη και εθνικά σταθερή.

 Η συμμετοχή της συμμαχίας θα κρίνει την κυβερνητική σταθερότητα και θα εγγυηθεί  την ουσιαστική και πλήρη ανατροπή του κατοχικού καθεστώτος.  Θα εγγυηθεί το μίγμα των κοινωνικών και εθνικών προτεραιοτήτων στην πολιτική της νέας κυβέρνησης , που αποτελεί  την υποχρεωτική προϋπόθεση για την νίκη.

 

 Μια νίκη που θα φέρει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και όχι τους τραπεζίτες. Που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη χρηματοπιστωτική πατρωνία και την οικονομική ολιγαρχία. Που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ανεργία και ιδιαίτερα εκείνη των νέωv. Που θα ανατρέψει τη μετατροπή των εργασιακών σχέσεων σε φθηνό εμπορευματικό είδος.   Που θα εκκινήσει την οικονομία και θα δημιουργήσει μια κοινωνία δικαίου, αξιοπρέπειας  και ίσων ευκαιριών. Μια νίκη που θα ανατρέψει το καθεστώς της «παροικίας χρέους» που έχει εγκαθιδρυθεί στην Πατρίδα μας και θα εξυγιάνει την πολιτική και οικονομική ζωή με συστηματική καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τη νίκη αυτή έχουμε ιστορικό χρέος απέναντι στο λαό μας να τη διεκδικήσουμε και να του τη δώσουμε.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com