Επανεκκίνηση έργων σε μετρό, αεροδρόμιο και λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ανακοινώσεις από τον υφ. Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων, Παναγιώτη Σγουρίδη 25.11.2015

Την επανεκκίνηση μεγάλων έργων της Θεσσαλονίκης όπως το μετρό, το αεροδρόμιο και το λιμάνι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτης Σγουρίδης, από το βήμα ημερίδας του ΣΑΣΘ με θέμα «Οι δημόσιες αρχές μεταφορών και μετακινήσεων ως βασικός παράγοντας προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

«Θα προχωρήσουμε στα έργα για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκτήσει το ρόλο που της αξίζει» είπε ο κ. Σγουρίδης και ανέφερε ότι βρέθηκε συμβιβαστική λύση μεταξύ υπουργείου και αναδόχου του έργου του μετρό για τις οικονομικές διαφορές, το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης και τη διατήρηση του ίδιου εργασιακού καθεστώτος για τους εργαζόμενους στα εργοτάξια.

«Για το σταθμό της Βενιζέλου μετατίθεται η κατασκευή του προς το τέλος του έργου μετά την απόφαση του ΚΑΣ να μείνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα εντός του σταθμού κατά το πρότυπο των σταθμών των Αθηνών και ίσως να υπάρξει μια μικρή μετατόπιση» είπε ο υφυπουργός.

Για το αεροδρόμιο σχολίασε ότι το υπουργείο παρέλαβε μια ιστορία 15 ετών και τόνισε ότι επανεκκινούν οι εργασίες καθαρισμού του 2ου αεροδιαδρόμου από τις νάρκες. Επίσης, λύθηκαν τα προβλήματα με τα capital controls και έχουν ήδη δοθεί από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας 10 εκατ. ευρώ στον ανάδοχο για να προχωρήσει, ενώ λύθηκαν και τα προβλήματα για το θέμα του φωτισμού του αεροδιαδρόμου.

Τέλος για το λιμάνι είπε ότι θα προχωρήσουν οι εργασίες καθαρισμού του στρατοπέδου Γκόνου από τις νάρκες, τα βλήματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι ακίνδυνα μεν αλλά είναι απαραίτητο να γίνουν οι εργασίες ώστε να γίνει το λιμάνι κέντρο ανάπτυξης των Logistics.

Ο κ. Σγουρίδης τόνισε ότι στόχος του υπουργείου είναι να γίνει ένας ενιαίος μητροπολιτικός φορέας για τις επιβατικές μεταφορές στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης κατά το μοντέλο του ΟΑΣΑ στην Αθήνα. Για να γίνει αυτό, είπε, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, μια επιτροπή θα επεξεργαστεί τα προσχέδια που υπάρχουν και θα ακολουθήσει διαβούλευση.

Aκολουθεί η τοποθέτησή του:

Κυρίες και Κύριοι,
Η Ελλάδα δεν έφτασε τυχαία εδώ. Σίγουρα για την οικονομική κατάσταση της χώρας υπάρχουν πολλές αιτίες και πολλές ευθύνες σε πρόσωπα και όχι κατ’ ανάγκη μόνο πολιτικά.
Επίσης σε καμιά περίπτωση δε μπορώ να υποστηρίξω ότι για όλα φταίει ο Δημόσιος Τομέας ή για όλα φταίει ο Ιδιωτικός τομέας. Κάθε τομέας έχει τις στρεβλώσεις του.
Και αν θέλουμε να τις θεραπεύσουμε, πρέπει στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, να αποφύγουμε τη δαιμονοποίηση και τις ιδεοληψίες.
Έκανα αυτή την μικρή, γενικόλογη εισαγωγή για να τονίσω την ανάγκη κοινής λογικής και αμοιβαίας κατανόησης για ότι νέο πρέπει να κτίσουμε.
Κυρίες και Κύριοι. Σίγουρα οι δημόσιες συγκοινωνίες δημιούργησαν με το πέρασμα του χρόνου ένα θετικό ισοζύγιο στις επιβατικές μεταφορές. Όμως τίποτε δε μένει στατικό, «τα πάντα ρει και ουδέν μένει», τα πάντα εξελίσσονται, είτε νομοτελειακά, είτε λόγω συμβατικών μας υποχρεώσεων με την ΕΕ.
Και τι εννοώ με αυτό; Εννοώ ότι, με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007, υποχρεωτικά κάθε χώρα οφείλει να οργανώσει τις υπηρεσίες δημόσιων επιβατικών μεταφορών, βάση δυο αρχών:
• τις ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατηγού κοινού
• την ελεύθερη επιλογή των φορέων εκτέλεσης επιβατηγού έργου
Η ελεύθερη επιλογή δε σημαίνει αναγκαστικά δημοπρασία. Ο Κανονισμός προβλέπει και ανάθεση. Αλλά είναι υποχρεωτική η σύναψη σύμβασης της Δημόσιας Αρχής και του Παρόχου Έργου, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής έννομης τάξης.
Αν δε το πράξουμε, θα οδηγηθούμε εναγόμενοι στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Ήδη της χώρας γενικά της έχουν καταλογισθεί πολλά δις πρόστιμα.
Ειδικότερα, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αναγνωρίζει το έργο και τις προσπάθειες που γίνονται. Σαφώς όμως πρέπει να οργανωθεί καλύτερα, σύμφωνα με τα πρότυπα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Φορέων Δημόσιων Επιβατηγών Μεταφορών .
Συνεπώς, πρέπει να χαραχθούν καινοτόμες πολιτικές προς όφελος της αστικής κινητικότητας, της προστασίας-βέλτιστης διαχείρισης του περιβάλλοντος, και της εξοικονόμησης πόρων.
Όλα αυτά στην πράξη σημαίνουν συνδυαστικές μεταφορές, μέσα φιλικά προς το περιβάλλον, μονοδρομήσεις, λεωφορειόδρομοι απλοί η και ταχείας κυκλοφορίας, τηλεματική τεχνολογία οχημάτων και σήμανσης, καύσιμα φιλικότερα προς το περιβάλλον και ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα επιφέρει κοινωνική δικαιοσύνη.
Σίγουρα αξιοποιούμε την εμπειρία της ΣΑΣΘ. Έχει επιτελέσει έργο όπως: το 1ο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Ελλάδα, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα με επιτυχία, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά φόρα κλπ.
Στόχος του Υπουργείου είναι να οδηγηθούμε σε έναν ενιαίο Μητροπολιτικό φορέα για τις επιβατικές μεταφορές στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή μια ενιαία αρχή περίπου σαν το μοντέλο του ΟΑΣΑ.
Φυσικά γι’ αυτό θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία που θα τύχει διαβούλευσης.
Κλείνοντας, επειδή το ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει και με τα μεγάλα έργα, επιγραμματικά σας αναφέρω:
-για το Μετρό, παραλάβαμε σταματημένα εργοτάξια, προσφυγές της αναδόχου εταιρείας στα διοικητικά δικαστήρια, 710 εκ ευρώ σε εκτελεσθέν έργο 330 εκ. ευρώ.
Έγινε διαπραγμάτευση παρουσία αναδόχου και προσέγγιση:
στην οικονομική διαφορά
στο χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης
στους εργαζόμενους στα εργοτάξια ώστε να έχουν ίδιο εργασιακό καθεστώς
Επίσης, για το σταθμό Βενιζέλου, μετατίθεται η κατασκευή προς το τέλος μετα την απόφαση του ΚΑΣ να μείνουν τα ευρήματα των ανασκαφών εντός, ίσως με μικρή μετατόπιση του σταθμού.
-για το Αεροδρόμιο: παραλάβαμε μια ιστορία (εκκρεμούσα) δεκαπενταετίας
Επανεκκινούν οι εργασίες:
για τον καθαρισμό του δεύτερου αεροδιαδρόμου από νάρκες
λύθηκαν τα χρηματοδοτικά προβλήματα και προσφάτως δόθηκαν από την ΥΠΑ 10 εκ. Ευρώ
λύθηκε το θέμα του φωτισμού από την Philips ώστε να υπάρχει ενιαίο σύστημα με τον πρώτο αεροδιάδρομο
-για το Λιμάνι:
καθαρίζουμε το στρατόπεδο Γκόνου από νάρκες και βλήματα του Β παγκοσμίου πολέμου ώστε να δεχθεί το εμπορευματικό κέντρο μια και προορίζουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως τη δεύτερη εμπορευματική πύλη της χώρας.
Πιστεύουμε πως η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκτήσει το ρόλο που της ανήκει

Σας ευχαριστώ πολύ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com