Ερώτηση για β’ απαλλαγή πολυτέκνων από τέλη ταξινόμησης 15.12.2008

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για την απαλλαγή των πολυτέκνων οικογενειών από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτου για δεύτερη φορά μετά την παρέλευση 5ετίας από την πρώτη.

Αθήνα 15- 12-/ 2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

 ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Με τον Ν.3220/04 δίνεται η δυνατότητα στους πολύτεκνους και τρίτεκνους που παίρνουν αυτοκίνητο μέχρι 2000 κ.ε. να απαλλάσσονται του τέλους ταξινόμησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα τέκνα να είναι ανήλικα, προστατευόμενα ή μέχρι 25 ετών σε περίπτωση που σπουδάζουν.

Με τον Ν.3454/06 δίνεται η δυνατότητα για δεύτερη φορά και μετά παρέλευσης πενταετίας από την πρώτη φορά, στους πολύτεκνους να απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης με την προϋπόθεση να έχουν τέσσερα ανήλικα τέκνα, χωρίς να αναγνωρίζει ως προστατευόμενα τα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν, όπως άλλωστε αναγνωρίζει και η υπ’ αριθμ. 277/08 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνιο Μπέζα.

Επειδή τα δύο νομοθετήματα έχουν διαφορετική φιλοσοφία ως προς την ενίσχυση των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών και

Επειδή θεωρώ ότι τα παιδιά που σπουδάζουν πρέπει να είναι ούτως ή άλλως προστατευόμενα και φυσικά βαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και προκειμένου να εκλείψει ο διαχωρισμός των πολύτεκνων οικογενειών σε α’ και β’ κατηγορίες

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Εάν αναγνωρίζεται από το Υπουργείο το δίκαιο του παραπάνω αιτήματος και εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η νομοθετική τακτοποίηση της παραπάνω αδικίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com