Ερώτηση για διαφημίσεις ΕΟΤ 16.05.2006

Τείνει πλέον να γίνει καθεστώς να μην ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί διαφήμισης του ΕΟΤ και αντί αυτού ο Οργανισμός να προχωρά σε απ’ ευθείας αναθέσεις.

Αθήνα 16-05-2006

                            ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης

Σχετικά με την απάντησή σας στην ερώτησή μας 9363/2006 και το επισυναπτόμενο σε αυτήν έγγραφο  509317/14-4-06 έγγραφο του ΕΟΤ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αφενός δεν απαντάται στα ερωτήματα αφετέρου να παρατηρήσουμε ότι πλέον τείνει να γίνει καθεστώς να μην ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί διαφήμισης του ΕΟΤ και αντί αυτού ο Οργανισμός να προχωρά σε απ΄ ευθείας αναθέσεις μετά από διαπραγματεύσεις όπως εσείς αναφέρεται στην απάντησή σας.

Με βάση την απάντησή σας αυτή γεννώνται επί πλέον τα εξής ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα, την σκοπιμότητα των αγορών μέσων, τύπου κ.λπ., την χρονική στιγμή και επιλογή Μέσου ανά χώρα και κυρίως για τις επιμέρους επιλογές σας εκτός από τα λεγόμενα Διεθνή Κανάλια και Μέσα.

Ενόψει των ανωτέρω

              Ερωτάται η κ. Υπουργός και ζητείται να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα

  1. Με βάση ποιόν προγραμματισμό γίνεται η απευθείας διαπραγμάτευση και αναζήτηση κάποιων Μέσων ανά χώρα, εποχή και Μέσο; Να κατατεθεί ο προγραμματισμός και σχεδιασμός ανά χώρα και μέσο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά χώρα στόχο και Μέσο και χρονική περίοδο.
  1. Πως αποφασίζεται από τον ΕΟΤ και πως ελέγχεται η διαδικασία των εκάστοτε διαπραγματεύσεων αγοράς Μέσων ανά χώρα και χρονική περίοδο (εκτός των διεθνών λεγομένων Μέσων)
  1. Με ποιες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ έγιναν οι σχετικές αναθέσεις και ποιος έλεγχος γίνεται για την κάθε απόφαση; Να κατατεθούν τα πρακτικά των αποφάσεων.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σγουρίδης Παναγιώτης

Ζήση Ροδούλα

Πρωτόπαπας Χρήστος

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com