Ερώτηση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων Θράκης 07.10.2008

Για ποιους λόγους και με ποια κριτήρια αποκλείστηκαν από την παράταση της ευνοϊκής ρύθμισης οι επιχειρήσεις των Νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας

 

Αθήνα 07-10-2008

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

 

Με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά πάγια τακτική δινόταν κατά καιρούς η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων και μη, οφειλών δανείων που είχαν χορηγηθεί σε βιοτεχνικές , κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και άλλου τύπου βιομηχανικές επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η τελευταία ρύθμιζε τα χρέη με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι 30/6/2006.

Με την αριθμ. 2/64129/025/1-9-2008 απόφαση του ίδιου Υπουργείου τροποποιήθηκε η τελευταία ρύθμιση ευνοϊκά μόνο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό Δράμας, ιδιαίτερη πατρίδα του κ. Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης. Ο αποκλεισμός των υπόλοιπων νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι φυσικό να δημιουργεί αγανάκτηση και παράλληλα να προκαλεί σχόλια για τοπικιστική και συντεχνιακή συμπεριφορά των μελών της Κυβέρνησης. Γιατί είναι προφανής εν προκειμένω η «συναδελφική αλληλεγγύη» μεταξύ των Υπουργών Οικονομίας και Μακεδονίας – Θράκης.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές παραπέμπουν σε άλλες εποχές, όπου όσοι Έλληνες δεν είχαν «μπάρμπα στην Κορώνη», σχημάτιζαν την δικαιολογημένη αντίληψη για παραγκωνισμό τους από την εκάστοτε εξουσία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Για ποιους λόγους και με ποια κριτήρια αποκλείστηκαν από την παράταση της ευνοϊκής ρύθμισης οι επιχειρήσεις των Νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας , με δεδομένο ότι και στους νομούς αυτούς και ιδιαίτερα της Ξάνθης, παρατηρείται ραγδαία αποβιομηχάνιση και αποψίλωση θέσεων εργασίας.

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Σγουρίδης

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com