Ερώτηση για τα Τυχερά Παίγνια 29.03.2006

Ο Βουλευτής Παναγιώτης Σγουρίδης κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίαςκαι Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά με την μη ενεργοποίηση μέχρι σήμερα του νόμου που ψηφίστηκε στις αρχές του 2004 και αφορά την σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων συμπεριλαμβανομένων και των καζίνο.

Αθήνα 29-03-2006

Προς τους Υπουργούς:

  1. Οικονομίας και Οικονομικών
  1. Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Με το Ν. 3229/2004 προβλέπεται ότι την εποπτεία λειτουργίας των τυχερών παιγνίων και των καζίνο συμπεριλαμβανομένων, αναλαμβάνει ανεξάρτητη Διοικητική αρχή που διορίζεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στην εποπτεία του οποίου και υπάγεται. Δύο χρόνια μετά ο νόμος αυτός παραμένει ανενεργός με αποτέλεσμα ο έλεγχος των καζίνο να παραμένει στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Είναι σαφές ότι τα τυχερά παίγνια δεν αποτελούν πλέον τουριστική δραστηριότητα όμως συμβάλλουν σημαντικά στα δημόσια έσοδα αφού το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα εισπράττει από τα καζίνο άνω των 150 εκ. ευρώ ετησίως ενώ το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης εισπράττει από την ιδιωτικοποίηση του καζίνο Πάρνηθας άνω των 50 εκ. ευρώ ετησίως, για τουριστική διαφήμιση.

Για τους λόγους αυτούς,

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com