Ερώτηση για τα γεωθερμικά πεδία Ν.Ξάνθης 20.2.2008

Επειδή τα Γεωθερμικά Πεδία θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του αγροτικού εισοδήματος της περιοχής, αλλά και  στην ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού,

Αθήνα 20-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς του Υπουργούς:

  1.  Ανάπτυξης
  2.  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στον νομό Ξάνθης υπάρχουν δύο γεωθερμικά πεδία.

Το πρώτο στην περιοχή Ερασμίου και Μαγγάνων που έχει βρεθεί μετά από έρευνες του ΙΓΜΕ μέχρι το 1998 και είναι ένα από τα πλουσιότερα , με υγρό θερμοκρασίας μέχρι και 65 βαθμούς και ιαματικές ιδιότητες. Από τις πέντε παραγωγικές γεωτρήσεις που πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ έχουν δοθεί δύο σε χρήση, μία στην ιδιωτική επιχείρηση Γεωθερμική Ελλάδος ΕΠΕ και μία στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό του Ερασμίου. Από το 2004 και μετά δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος, σε ότι αφορά την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου, παρά τις μελέτες αξιοποίησης του Δήμου Τοπείρου και το αίτημά του για την διάθεση μιας τουλάχιστον γεώτρησης με σκοπό την τηλεθέρμανση.

Το δεύτερο είναι το γεωθερμικό πεδίο στη Ν. Κεσσάνη στο οποίο προ εικοσαετίας με το πρόγραμμα ΒΑΛΟΡΕΝ πραγματοποιήθηκαν έξη βαθιές γεωτρήσεις με λάθος σχεδιασμό. Έκτοτε πλην ελαχίστων προσπαθειών αξιοποίησης παρέμεινε ανεκμετάλλευτο με αποτέλεσμα οι γεωτρήσεις να αχρηστευθούν. Όσο δε για τα Ιαματικά λουτρά στην περιοχή λόγω ελλείψεως πιστώσεων βρίσκονται σε κακή κατάσταση

Επειδή τα Γεωθερμικά Πεδία θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του αγροτικού εισοδήματος της περιοχής, αλλά και  στην ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

  1.  Υπάρχουν σχέδια και μελέτες των αρμοδίων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου – Μαγγάνων;
  2.  Υπάρχει πρόθεση για διάθεση μιας γεώτρησης στον Δήμο Τοπείρου για την ανάπτυξη συστήματος τηλεθέρμανσης των δημοτικών εγκαταστάσεων;
  3.  Θα επανεξετασθεί το γεωθερμικό πεδίο της Ν. Κεσσάνης, καθώς και τα Ιαματικά λουτρά
  4.  Σκέπτεσθαι να αλλάξετε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αξιοποίησης  των γεωθερμικών πεδίων;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Παναγιώτης Σγουρίδης

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com