Ερώτηση για τα ιατρεία Δήμου Τοπείρου 9.10.2008

Για μεγάλο χρονικό διάστημα στα αγροτικά ιατρεία Ευλάλου και Αβάτου του Δήμου Τοπείρου επικρατεί απαράδεκτη κατάσταση,

Αθήνα 09 – 10 – 2008


Ερώτηση

 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με δημοσιεύματα το τοπικού τύπου και τις διαμαρτυρίες του Δημάρχου Τοπείρου, στα αγροτικά ιατρεία Ευλάλου και Αβάτου του Δήμου επικρατεί απαράδεκτη κατάσταση, με τις συνεχείς και απροειδοποίητες απουσίες των αγροτικών γιατρών, που συνέπεια έχουν την απίστευτη ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής και την πλήρη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.

 Από την πλευρά του ο Δήμος, αν και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, φροντίζει για τα λειτουργικά προβλήματα των αγροτικών ιατρείων (συντηρήσεις, θέρμανση, νοσηλευτικό προσωπικό κ.λ.π.).

 Η διοίκηση του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ξάνθης επικαλείται λόγους έλλειψης ιατρικού προσωπικού και δυνατότητας άμεσης επίλυσης του σοβαρού προβλήματος στην απρόσκοπτη λειτουργία των αγροτικών ιατρείων.

Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία των κατοίκων των οικισμών του Δήμου Τοπείρου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

  1.   Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο προς την κατεύθυνση πρόσληψης του απαιτούμενου τακτικού ιατρικού προσωπικού;
  2.  Μέχρι την κάλυψη των κενών θέσεων υπάρχει πρόβλεψη για άμεση κάλυψη των έκτακτων αναγκών;

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com