Ερώτηση για τα πορίσματα Επιτροπών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 23.03.2006

Ερώτηση και Αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης για το ποιες από τις επιτροπές που συστάθηκαν τα έτη 2004-2006 στο Υποργείο έχουν ολοκληρώσει το έργο τους.

Αθήνα  23-03-2006


ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με απάντηση που λάβαμε σε προηγούμενη ερώτησή μας έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης τα έτη 2004 και 2005 πλήθος Επιτροπών για μελέτη και επεξεργασία διαφόρων θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Επιτροπή Αναθεώρησης του Νομοθετικού Πλαισίου για την Λειτουργία των Τουριστικών Γραφείων, την Επιτροπή για θέματα Αιγιαλού, την Επιτροπή για την Οργάνωση , Εποπτεία υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας και ανάπτυξης βιβλιοθηκών του ΟΤΕΚ, την Επιτροπή για παρακολούθηση συγγραφής εκπαιδευτικών βοηθημάτων ΟΤΕΚ, την Επιτροπή για σύνταξη προγράμματος και οδηγού σπουδών για την ειδικότητα Ειδικός Λουτροθεραπείας, την Επιτροπή για τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό, την επιτροπή για Αναμόρφωση και κωδικοποίηση νομοθεσίας Ιαματικών Πηγών.

 
Ερωτάται η κ. Υπουργός και Ζητείται 
Να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα

  1. Ποιες από τις επιτροπές που συστήθηκαν στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης τα έτη 2004 και 2005 ολοκλήρωσαν το έργο τους.
    2. Να κατατεθούν τα πορίσματα όσων από τις επιτροπές ολοκλήρωσαν το έργο τους καθώς και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων κατεβλήθησαν στα μέλη τους οι σχετικές αμοιβές.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Παναγιώτης Σγουρίδης

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com