Ερώτηση για τα Συνεταιριστικά Εργοστάσια Θράκης

Τα συνεταιριστικά εργοστάσια της Θράκης αποτέλεσαν τον κύριο πυλώνα της μεταπολιτευτικής ανάπτυξης σε μια περιοχή με σύνθετα εθνικά , κοινωνικά και δημογραφικά προβλήματα.

Αθήνα  12-12-2007

                      ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 Προς του Υπουργούς:

  1.  Οικονομίας και Οικονομικών
  2.  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 Τα συνεταιριστικά εργοστάσια της Θράκης αποτέλεσαν τον κύριο πυλώνα της μεταπολιτευτικής ανάπτυξης σε μια περιοχή με σύνθετα εθνικά , κοινωνικά και δημογραφικά προβλήματα.

Το συνεταιριστικό κίνημα αποτέλεσε την βασική συνιστώσα των κοινωνικών αγώνων στην περιοχή και δημιούργησε την βάση για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και την προστασία της υπαίθρου από την ερήμωση, την αστυφιλία και την μετανάστευση.

Σήμερα τα συνεταιριστικά εργοστάσια βιώνουν την κρίση της παραδοσιακής αγροκτηνοτροφίας σε όλη την Ευρώπη. Οι διοικήσεις επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ ομολογουμένως δεν τα εκσυγχρόνισαν. Όμως η κυβέρνηση της Ν.Δ. και οι διορισμένες διοικήσεις τους από την ΑΤΕ οδηγούνται στην εύκολη λύση του κλεισίματος και της εκποίησης, αγνοώντας τις επιπτώσεις στις χίλιες οικογένειες των εργαζομένων, στις δεκάδες επιχειρήσεις που ζουν από την συνεργασία και τις υπεργολαβίες των συνεταιριστικών εργοστασίων αλλά και στον εμπορικό κόσμο που ζει στην εθνικά ευαίσθητη πολυπολιτισμική τοπική κοινωνία.

Υπάρχει λύση, όχι στη διαιώνιση της επιδοτούμενης βιομηχανίας που προωθεί η συντηρητική αριστερά αλλά στην καινοτομία και την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας.

Τα συνεταιριστικά εργοστάσια με την βοήθεια του ΕΣΠΑ μπορούν να εξυγιανθούν να εκσυγχρονισθούν και να αναπροσανατολίσουν την παραγωγή τους στα βιολογικά και στα επώνυμα προϊόντα. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο μπορεί να συμβάλει με την έρευνα και την τεχνολογία για την στήριξη της νέας παραγωγής.

Διατηρώντας τον συνεταιριστικό χαρακτήρα τους και ενθαρρύνοντας τους αγρότες στην βιολογική καλλιέργεια , την βιολογική κτηνοτροφία, διότι υπάρχει αγορά στην Ελλάδα και στα αναπτυσσόμενα Βαλκάνια.

Υπάρχουν προοπτικές στις υπεραξίες της ακίνητης περιουσίας των εργοστασίων που δημιούργησε η Εγνατία Οδός. Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν θετικά η ΠΑΣΕΓΕΣ και η ΓΕΣΕΕ

Απαιτείται πολιτική βούληση, νηφαλιότητα, φαντασία και ευαισθησία μακριά από λαϊκισμούς και εύκολους αφορισμούς.

Απαιτείται όμως κυρίως αξιοκρατία και εμπιστοσύνη στο έμψυχο δυναμικό

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί και ζητείται να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα

  1. Τι σκέπτονται για το μέλλον των συνεταιριστικών εργοστασίων της Ξάνθης, ΣΕΒΑΘ, ΣΕΠΕΚ, ΡΟΔΟΠΗ και ΣΕΚΑΠ;
  1.  Μετά από 4 χρόνια γιατί δεν έχουν μελετηθεί οι λύσεις του εκσυγχρονισμού των εργοστασίων και του αναπροσανατολισμού της παραγωγής τους; Εάν όμως έχουν μελετηθεί να κατατεθούν στη Βουλή τα επιχειρηματικά σχέδια της ΑΤΕ για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό τους

                                                    Ο ερωτών βουλευτής

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com