Ερώτηση για ΕΣΠΑ 2007-13 Πολιτισμού Ν. Ξάνθης 02.10.2008

Η πρόοδος του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Περιφερειακά Προγράμματα) είναι εξαιρετικά αργή με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη σοβαρότατες ανησυχίες για την υλοποίηση του σε ότι αφορά στα έργα πολιτισμού.

 

Αθήνα, 02 – 10 – 2008

 

 

ΠροςΥπουργό Πολιτισμού κ. Μιχ. Λιάπη

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Θέμα. Πορεία υλοποίησης Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για το Νομό Ξάνθης

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού ως απάντηση σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατατέθηκαν σχετικά με την πρόοδο του Γ’ ΚΠΣ στον τομέα του Πολιτισμού, προκύπτουν σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πιστώσεων με κίνδυνο τη μη ολοκλήρωση έργων που έχουν ξεκινήσει και με συνεπαγόμενη την απώλεια κοινοτικών πόρων. Παράλληλα η πρόοδος του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Περιφερειακά Προγράμματα) είναι εξαιρετικά αργή με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη σοβαρότατες ανησυχίες για την υλοποίηση του σε ότι αφορά στα έργα πολιτισμού.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

α) Ποια είναι η πρόοδος των έργων του Γ΄ΚΠΣ (Εθνικό σκέλος και ΠΕΠ) του Υπουργείου σας που αφορούν στο Νομό Ξάνθης (όνομα έργου, ΣΑΕ, πρόοδος φυσικού αντικειμένου, ποσοστό απορρόφησης);

β) Αν υπάρχουν έργα του Γ΄ΚΠΣ (Εθνικό Σκέλος και ΠΕΠ) του Υπουργείου σας που αφορούν στο Νομό Ξάνθης που δεν θα ολοκληρωθούν στο τρέχον πλαίσιο και για ποια από αυτά έχει εγκριθεί ότι θα μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ 2007-2013;

γ) Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου σας για το νομό Ξάνθης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και για ποια από τα έργα αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες για την τεχνική τους ωρίμανση;

 

Oι ερωτώντες βουλευτές

 

Σγουρίδης Παναγιώτης

 

Καρτάλης Κωνσταντίνος

 

Δαμανάκη Μαρία

 

 

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com