Ερώτηση για την διάθεση των 90 εκ. ευρώ για τον τουρισμό 24.02.2006

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης για την διάθεση των 90 εκ. ευρώ για ενέργειες προβολή του ελληνικού τουρισμού.

Αθήνα 24-02-2006

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Τα έτη 2004 και 2005 το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης είχε αποκλειστικά στη διάθεσή του το πρωτοφανές για τα χρονικά ποσό των 90 εκ. ευρώ που του εξασφάλισαν οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, μέσω της αποκρατικοποίησης του Καζίνο Πάρνηθας ,  προκειμένου να το διαθέσει σε ενέργειες προβολής του ελληνικού τουρισμού.
Επειδή η Ν.Δ. αρέσκεται στους απολογισμούς και τις απογραφές

Ερωτάται η κ. Υπουργός

 

  1. Που διατέθηκαν τα κονδύλια των 90 εκ. ευρώ περίπου τα οποία διαχειρίστηκε το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης από τον Απρίλιο 2004 και τα οποία προορίζοντο για ενέργειες προβολής και διαφήμισης;
    2.Αν οι εν λόγω δαπάνες έχουν υποστεί τον σχετικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο;

Ζητείται η κ. Υπουργός

  1. Να καταθέσει  αναλυτικό απολογισμό για τις δαπάνες διαφήμισης ανά μέσο και είδος (εσωτερικό – εξωτερικό , outdoor, τηλεόραση- έντυπα) τα έξοδα προβολής, τα ταξίδια, τις χορηγίες και τις λοιπές δαπάνες.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Παναγιώτης Σγουρίδης 
Ροδούλα Ζήση 
Απόστολος Κατσιφάρας

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com