Ερώτηση για την κρατική αρωγή δανείων Παλιννοστούντων 26.06.2006

Υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες των δικαιούχων για μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή της κρατικής αρωγής από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αποτέλεσμα να υφίστανται οι δικαιούχοι δικαστικές διώξεις και εξώσεις.

                                                                                        Αθήνα 26-06-2006

               ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ                                          

ΠΡΟΣ: Τους Υπουργούς

  1. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  1. Οικονομίας και Οικονομικών

Όπως γνωρίζετε για την στεγαστική αποκατάσταση των Παλιννοστούντων Ομογενών χορηγούνται δάνεια ύψους 39.000 € στους δικαιούχους και δίδεται επί πλέον κρατική αρωγή ύψους 20.000 € για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες των δικαιούχων για μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή της κρατικής αρωγής από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αποτέλεσμα να υφίστανται οι δικαιούχοι δικαστικές διώξεις και εξώσεις. Άμεση συνέπεια της καθυστέρησης είναι η δημιουργία κλίματος ανασφάλειας στην ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα. Επί πλέον  υπάρχει η εντύπωση άνισης μεταχείρισης, λόγω της ικανοποίησης μέρους των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί, χωρίς την τήρηση σειράς προτεραιότητας.

                                             Ερωτώνται  οι κ. Υπουργοί

  1. Πόσες αιτήσεις χορήγησης της κρατικής αρωγής έχουν κατατεθεί από 1/1/2005 και πόσες από αυτές έχουν εγκριθεί;
  1. Να  κατατεθούν οι σχετικές εγκρίσεις καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα π.χ. πολυτεκνίας, εξώδικα, ιατρικές γνωματεύσεις κλπ για τις περιπτώσεις που χορηγήθηκε η κρατική αρωγή εκτός σειράς προτεραιότητας.

                                                      Ο  Ερωτών Βουλευτής

                                                       Παναγιώτης Σγουρίδης

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com