Ερώτηση για την Παλαιά Πόλη της Ξάνθης 16.7.2007

Είναι γνωστό ότι στην πόλη της Ξάνθης υπάρχει ως αναπόσπαστο κομμάτι της, ένας παραδοσιακός οικισμός, που είναι ο μεγαλύτερος ενιαίος κατοικημένος της χώρας μας.

                                                                                 Ξάνθη 16 – 7 – 2007

 

 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:  Τον Υπουργό Πολιτισμού

 Είναι επίσης γνωστό ότι οι διαδικασίες πολεοδομικών ή οικοδομικών παρεμβάσεων στους οικισμούς αυτούς, ακόμα και της ηπιότερης μορφής, διέπονται από ειδικές διατάξεις και  υπόκεινται στην  έγκριση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 Είναι φυσικό  σ’ έναν τόσο μεγάλο οικισμό, όπως αυτός της Παλιάς Ξάνθης, να παρουσιάζονται  καθημερινά προβλήματα, που χρειάζονται λύσεις. Για την αντιμετώπιση αυτών και προκειμένου να επισπεύδονται οι πολύχρονες καθυστερήσεις, είναι φανερό ότι απαιτείται η λειτουργία στην πόλη της Ξάνθης, μιας πλήρως στελεχωμένης και  αποκεντρωμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού, υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων.

 Η αιτιολογία του αρμόδιου Υπουργείου, ότι η υπηρεσία αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Ξάνθη λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν πείθει κανέναν. Επίσης η άποψη ότι η αδυναμία στελέχωσης αυτής,  οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, αλλά και  στην έλλειψη ενδιαφέροντος από προσοντούχους υπαλλήλους να μετατεθούν εδώ, είναι αφελής.

Επειδή η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών αδειών κατεδάφισης, επισκευής, συντήρησης ή αναπαλαίωσης των κατοικιών με συνέπεια να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι  του εν λόγω οικισμού.

 Επειδή για την πόλη της Ξάνθη ο Παλιός, παραδοσιακός και διατηρητέος του οικισμός, αποτελεί τον πολιτιστικό και τουριστικό του πνεύμονα

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.- Γιατί καθυστερεί την στελέχωση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, που έχει ως αποτέλεσμα αφενός την αφάνταστη ταλαιπωρία των κατοίκων και αφετέρου την ανάσχεση ανάπτυξης του οικισμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης.

2.- Αν προτίθεται να λύσει οριστικά το θέμα στελέχωσης της παραπάνω υπηρεσίας με διορισμό, μετάθεση, απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων

3.- Με το υφιστάμενο καθεστώς, πώς προτίθεται να διαφυλάξει τον παραδοσιακό και διατηρητέο χαρακτήρα του οικισμού, με την ταυτόχρονη αποτροπή αυθαιρεσιών, εφόσον είναι προφανές ότι εξ αντικειμένου θα είναι ελλειπής ο σχετικός έλεγχος από ειδικευμένο προσωπικό.

 Ο Βουλευτής

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com