Ερώτηση για την Groupal 06.05.2009

Επειδή από ορισμένους εργοδότες με πρόσχημα την οικονομική κρίση σημειώνονται σοβαρές παρεκκλίσεις από την κείμενη εργατική νομοθεσία.

 

Αθήνα 6/05/2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 


ΠΡΟΣ 
την  Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

 

Όπως καταγγέλθηκε από  το Σωματείο Εργαζομένων στην βιομηχανία Αλουμινίου Groupal ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Ν. Ξάνθης διαπιστώθηκε ότι ενώ υπήρχε συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας για εφαρμογή προγράμματος κυλιόμενης διαθεσιμότητας των εργαζομένων, προκειμένου να αποφευχθούν ομαδικές απολύσεις, η εταιρεία προέβη σε απολύσεις εργαζομένων και συγκεκριμένα τέσσερεις εργαζόμενους τον Ιανουάριο, τέσσερεις τον Φεβρουάριο και τρείς  τον Μάρτιο του 2009.

Επειδή από την παραπάνω συμπεριφορά της εταιρείας έχει δημιουργηθεί σοβαρή ανασφάλεια μεταξύ των εργαζομένων για την συνέχιση λειτουργίας του εργοστασίου και το φάσμα της ανεργίας στην περιοχή έχει διευρυνθεί υπερβολικά και επικίνδυνα.

Επειδή από ορισμένους εργοδότες με πρόσχημα την οικονομική κρίση σημειώνονται σοβαρές παρεκκλίσεις από την κείμενη εργατική νομοθεσία.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

  1. Με ποιο τρόπο προτίθεται να ελεγχθεί η παράνομη συμπεριφορά ορισμένων εργοδοτών, πού τείνει να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, οι οποίοι με πρόσχημα την οικονομική κρίση καταπατούν ασύστολα τα κεκτημένα του εργατικού κινήματος;
  2. Με ποιες νομικές διατάξεις η Επιθεώρηση Εργασίας Ξάνθης, θα επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία για την παράνομη ενέργειά της και ποιο είναι το ύψος του προστίμου;
  3. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης για την τακτοποίηση των εργαζομένων στην Groupal ABEE κατά τα πρότυπα των λύσεων που δόθηκαν στους πρώην εργαζόμενους των εταιρειών Συνεταιριστική Λιπασμάτων Α.Ε. –  ΣΕΒΑΘ ΑΕ – ΣΕΠΕΚ ΑΕ – Κλωστήρια Πρεβέζης – Κρεατοβιομηχανία ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. κ.α.

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

 

Παναγιώτης Σγουρίδης

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com