Ερώτηση για τους δικαιούχους ΟΕΚ 03.02.2009

Υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου για μείωση αυτού του κατώτατου ορίου εισοδήματος ούτως ώστε να καλύπτονται από το πρόγραμμα στέγασης του οργανισμού οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας;

 

 

 

Αθήνα  03-02-2009

 

                                                     Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

 

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

 

 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι προϋποθέσεις για την ένταξη ενός εργαζομένου στο στεγαστικό πρόγραμμα του ΟΕΚ είναι, εκτός της ύπαρξης αριθμού ενσήμων του ΙΚΑ κατά περίπτωση και η ύπαρξη κατώτατου ετήσιου καθαρού εισοδήματος από 6457 € και πάνω. Η παραπάνω προϋπόθεση στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος είναι πρόσκαιρα άνεργος δημιουργεί αίσθημα αδικίας λόγω μη κάλυψης του κατώτατου ορίου εισοδήματος.

Επειδή υπό τις παρούσες συνθήκες και λόγω της οικονομικής κρίσης , μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται είναι οι επί συμβάσει ορισμένου χρόνου εργαζόμενοι και οι εποχιακοί και για να αισθάνονται και αυτοί ότι απολαμβάνουν την προστασία του Κράτους στην περίπτωση της πρόσκαιρης εργασίας τους

 

Ερωτάται ο κ.Υπουργός

 

Υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου για μείωση αυτού του κατώτατου ορίου εισοδήματος ούτως ώστε να καλύπτονται από το πρόγραμμα στέγασης του οργανισμού οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com