Ερώτηση για τους εργαζόμενους στην ΣΕΒΑΘ-ΣΕΠΕΚ

Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας διαπιστώνεται ότι οι ΟΤΑ δεν μπορούν να υπογράψουν τις προβλεπόμενες Προγραμματικές Συμβάσεις

 

Αθήνα 12 – 02 – 2009

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 ΠΡΟΣ : τους κκ. Υπουργούς :  1. Οικονομίας και Οικονομικών

  1. Εσωτερικών
  2. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Με το άρθρο 24 του Ν.3728/08 οι εργαζόμενοι στις Συνεταιριστικές εταιρείες ΣΕΒΑΘ και ΣΕΠΕΚ, που τέθηκαν σε εκκαθάριση και οι οποίοι μέχρι 31-12-2012 συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα απορρόφησής τους σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν.Ξάνθης, εντός μηνός από την δημοσίευση του Νόμου, δηλαδή μέχρι 18-1-2009.

Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών στους ΟΤΑ της περιοχής, διαπιστώνεται σύμφωνα με πληροφορίες μας ότι οι ΟΤΑ δεν μπορούν να υπογράψουν τις προβλεπόμενες Προγραμματικές Συμβάσεις επειδή δεν έχουν υπογραφεί οι απαιτούμενες Υπουργικές Αποφάσεις.

Επειδή από την παραπάνω εξέλιξη δημιουργείται εύλογα ένα κλίμα ανησυχίας στους εργαζόμενους και μάλιστα σε μια εποχή που η ανεργία μαστίζει την περιοχή.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί

 

  1.  Υπάρχει πρόθεση για την άμεση υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων για την υπογραφή και υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ των ΟΤΑ και του Δημοσίου ;
  2.  Τι προβλέπεται για την κάλυψη του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης που σημειώνεται από την 18-1-2009 και μετά ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com