Ερώτηση για το Μ Κ σχολείο Μάνταινας 02.10.2008

Το 2/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μάνταινας  έχει περίπου 30 μαθητές και στεγάζεται σε ένα ετοιμόρροπο πεπαλαιωμένο κτίριο εκατονταετίας και πλέον. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος το κτίριο να καταρρεύσει και να καταπλακώσει μαθητές και δασκάλους.

 

Αθήνα 02 – 10 – 2008

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το 2/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μάνταινας Δήμου Μύκης του Νομού Ξάνθης, που έχει περίπου 30 μαθητές, στεγάζεται και λειτουργεί σε ένα ετοιμόρροπο πεπαλαιωμένο κτίριο εκατονταετίας και πλέον. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος το κτίριο να καταρρεύσει και να καταπλακώσει μαθητές και δασκάλους.

Διαβλέποντας τον κίνδυνο αυτό, με ομόφωνη απόφασή του προ διετίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μύκης, σε συνεννόηση με την νομαρχία Ξάνθης και το αρμόδιο γραφείο εκπαίδευσης του Νομού, παραχώρησε στην Νομαρχία Ξάνθης, που είναι ο καθ ύλη αρμόδιος κρατικός φορέας, οικοπεδική έκταση για την ανέγερση νέου σχολείου , δεδομένου ότι η επισκευή του υπάρχοντος κτιρίου, θα ήταν και πολυδάπανη αλλά και σχεδόν ανέφικτη.

 Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, κλιμάκιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, επισκέφθηκε τον χώρο για επισκόπηση, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα ή μη των προδιαγραφών του οικοπέδου. ΄Εκτοτε το θέμα παραμένει στάσιμο, αφού κανένας από τους εμπλεκόμενους φορείς δεν ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώσει τον Δήμο ή την σχολική επιτροπή.

 Επειδή η βραδύτητα που παρατηρείται στην θετική ή αρνητική έκβαση της υπόθεσης, κρατά σε αγωνία γονείς και μαθητές, για το αν θα παραμείνουν στο επικίνδυνο κτίριο και επειδή υπάρχει πρόβλημα παρέλευσης των χρονικών ορίων που τέθηκαν στην παραχώρηση του οικοπέδου για την ανέγερση του νέου σχολείου και των όρων δόμησης, γεγονός που θα οδηγήσει την χρονοβόρα διαδικασία και πάλι από την αρχή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

1.- Γιατί ο ΟΣΚ καθυστερεί στην έκδοση της γνωμοδότησης καταλληλότητας του οικοπέδου;

2.- Υπάρχει η βούληση για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών σε σχολείο άλλου οικισμού, λόγω της εδαφικής μορφολογίας του συγκεκριμένου οικισμού της Μάνταινας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com