Ερώτηση για το Ρυμ. Σχέδιο Πόλης Ξάνθης 12.02.2008

Ο Δήμος Ξάνθης έχει ξεκινήσει από το 1984 μια προσπάθεια ένταξης των περιοχών αυτών στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης της Ξάνθης.

 

Αθήνα 12 – 02 – 2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων ΄Εργων

 Με την αλλαγή της πολεοδομικής νομοθεσίας δύο περιοχές του Δήμου Ξάνθης, η περιοχή Λαχανοκήπων και η περιοχή Υδραγωγείου χαρακτηρίστηκαν ως εκτός σχεδίου. Αποτέλεσμα ήταν ο εγκλωβισμός πολλών οικοπεδούχων στο να εκμεταλλευτούν τις περιουσίες τους, λόγω αρτιότητας. Ακόμα και πώληση μέρους ενός οικοπέδου με τον όρο της αδιαιρετότητας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις δανειοληψίας.

 Υπόψη ότι οι συνοικισμοί είναι κατοικημένοι από πολλών ετών και παρατηρείται το εξής παράδοξο σ’ αυτούς. Ενώ σε ορισμένα κομμάτια τους είναι πυκνοκατοικημένοι, επειδή οικοδομήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, όπου επιτρεπόταν ο τεμαχισμός τους , ως εντός ζώνης, στα ίδια κομμάτια υπάρχουν οικόπεδα 2000 ή και περισσότερων τετραγωνικών μέτρων, με μικρά κτίσματα , που δεν μπορούν να πουληθούν τμήματά τους λόγω μη αρτιότητας και απαγόρευσης τεμαχισμού.

 Ο Δήμος Ξάνθης έχει ξεκινήσει από το 1984 μια προσπάθεια ένταξης των περιοχών αυτών στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης της Ξάνθης. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν, έγιναν τα τοπογραφικά που αναρτήθηκαν, υποβλήθηκαν οι ενστάσεις και εκδικάστηκαν , πραγματοποιήθηκαν οι γεωλογικές μετρήσεις, εντάχθηκαν στο συνολικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου και αναμένεται η τελική έγκριση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μετά την πολύχρονη καθυστέρηση ολοκλήρωσης της πρότασης του Δήμου Ξάνθης, για ένταξη των περιοχών Λαχανοκήπων και Υδραγωγείου στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης της Ξάνθης, πότε προβλέπεται να υπογράψει ο Υπουργός ώστε να απεγκλωβιστούν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών που είναι κυρίως χαμηλών εισοδημάτων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com