Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης για την διάθεση των 90 εκ. ευρώ για ενέργειες προβολή του ελληνικού τουρισμού.

Η μόνη διαδικασία που δεν έχει εκχωρηθεί στους κατά τόπους νομούς της χώρας, είναι η εκταμιευτική διαδικασία. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πηγαίνουν και πάλι στην έδρα του ΟΕΚ στην Αθήνα, για να λάβουν την επιταγή.

 
Ξάνθη 01 -0 4  -2009

 Ε    Ρ    Ω    Τ    Η    Σ    Η

 ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

          Μέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου οι διαδικασίες χορήγησης στεγαστικών δανείων σε  τρίτεκνες οικογένειες,  γίνονταν στην Αθήνα στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μετά την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων, ελάμβαναν και την επιταγή με το ποσό της δανειοδότησης.

          Σήμερα στα πλαίσια της αποκεντρωτικής πολιτικής,  οι αρμοδιότητες για την σύναψη και υπογραφή των συμβολαίων αγοράς ή δανειοδότησης, καθώς και όλες οι απαιτούμενες διατυπώσεις, διενεργούνται στις έδρες των ενδιαφερόμενων, δηλαδή στις περιφέρειες διαμονής τους.

Η μόνη διαδικασία που δεν έχει εκχωρηθεί στους κατά τόπους νομούς της χώρας, είναι η εκταμιευτική διαδικασία. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πηγαίνουν και πάλι στην έδρα του ΟΕΚ στην Αθήνα, για να λάβουν την επιταγή.

Η διαδικασία αυτή εκτός της ταλαιπωρίας που επιφέρει στους δικαιούχους, ενέχει και τον κίνδυνο μη έγκαιρης ειδοποίησής τους και συνεπώς διευκολύνει φαινόμενα καθυστερήσεων.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

 Για ποιο λόγο ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, δεν καταθέτει σε λογαριασμό του τρίτεκνου  δικαιούχου το ποσό του εγκεκριμένου στεγαστικού του  δανείου, ή δεν εκχωρεί την αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής επιταγής στα νομαρχιακά καταστήματά του,  προκειμένου έτσι και τον πολίτη να διευκολύνει και τις κεντρικές υπηρεσίες του ΟΕΚ να αποσυμφορήσει, αλλά και την αποκέντρωση να υπηρετήσει;

                                                                     Ο Ερωτών βουλευτής

                                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com