Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Lοgistics, Ζάππειο Μέγαρο – Αθήνα, 20&21.11.2015

Κυρίες και Κύριοι,

Θεωρώ ότι ο τίτλος του 19ου συνεδρίου REBUILD LOGISTICS – RESTART ECONOMY, ξανακτήσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας-επανακκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας, είναι πάρα πολύ εύστοχος.
Η δυσμενής οικονομική θέση της χώρας είναι γνωστή. Η κοινή λογική και η ορθή σκέψη επιβάλλουν όταν διαπιστώσεις μία κατάσταση να προχωράς στην θεραπεία της.
Κατά την άποψη μου και με διαφορά φάσης, πρέπει να γίνονται οι εξής ενέργειες.
Να διερευνήσεις τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, ώστε να αποφύγεις τα λάθη στο μέλλον, φυσικά χωρίς αυτό να οδηγεί σε εσωστρέφεια και σε μεμψιμοιρίες. Δυστυχώς αυτό στην Ελλάδα δεν το εξασφαλίζουμε πάντα.
Να δημιουργήσεις προϋποθέσεις οικονομικής ανάκαμψης δηλαδή να αυξήσεις το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) για να μεγαλώσει η πίτα έτσι δεν θα μειώσεις μισθούς, συντάξεις, ενώ θα αυξήσεις τις θέσεις εργασίας με αντίστοιχη μείωση της ανεργίας.
Πως όμως θα αυξηθεί το ΑΕΠ; Αφενός με καινοτομία στην παραγωγή, στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και αφετέρου με την αύξηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και μέσω των εξαγωγών τις άλλες κοινωνίες.
Συνεπώς ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, για επιχειρηματικότητα στους τομείς της κατανάλωσης, των μεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος είτε διακριτά, είτε συνδυαστικά.
Αυτό σημαίνει πρακτικά Εφοδιαστική αλυσίδα- Logistics.
Ας οριοθετήσουμε ποιος είναι ο ρόλος της Πολιτείας δια της Κυβερνήσεως, στην κατάσταση αυτή. Φυσικά ο ρόλος της δεν είναι να αντικαταστήσει τους επιχειρηματίες, αλλά να χαράξει πολιτική εναρμονισμένη με αυτήν της Ε.Ε.
Πρέπει λοιπόν σύμφωνα με το Ν.4336/2015, έως τον Ιούνιο 2016 να έχει χαραχθεί το Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο για τις Μεταφορές το οποίο θα:
Αναλύει όλους τους τρόπους μεταφοράς Οδικούς, Σιδηροδρομικούς, Θαλάσσιους, Εναέριους και συνδυαστικά δηλαδή, να αναλύει τη γεωπολιτική των μεταφορών για την άρση της απομόνωσης, την κίνηση κεφαλαίων και την εξυπηρέτηση της κινητικότητας των πληθυσμών.
Όμοια έως τον Ιούνιο του 2016, προγραμματίζεται και το Γενικό Στρατηγικό σχέδιο για την εφοδιαστική αλυσίδα που εστιάζει κυρίως:
Στην καλύτερη διαχείριση εμπορευματικών ροών εσωτερικού και εξωτερικού.
Στη σύσταση και λειτουργία κατάλληλα χωροθετημένων Εμπορευματικών Κέντρων. Γενικών (Logistic), Αγροτικών (Agro logistic), Αστικών διανομών (City logistic). Για τα Agro logistic, έχω αναφερθεί εκτεταμένα σε άρθρα μου. Για τα City logistic μπορείτε να επενδύσετε μεταξύ άλλων στην ελαχιστοποίηση κινήσεων με αποτελεσματικότητα στις παραδόσεις, σε χρήση οχημάτων χαμηλής εκπομπής ρύπων, στις νυχτερινές παραδόσεις, στις παραδόσεις προϊόντων με χρήση ποδηλάτου, για χαμηλή ηχορύπανση και περιβαλλοντική επιβάρυνση γενικότερα, στην προώθηση συνδυασμένων τρόπων Μεταφοράς.
Όλα τα παραπάνω είναι στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων όπως αυτό, μέσω της DG MOVE, επιτάσσει και η Ε.Ε.
Τέλος δίνεται έμφαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που η λειτουργίας τους, η αδειοδότηση και προώθησή τους είναι αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας.
Όσα προανέφερα η πολιτεία τα προωθεί μέσα από οικονομικούς πόρους που διατίθενται από τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα:
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) που μέχρι το τέλος του χρόνου προβλέπει περίπου το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, για δράσεις που αφορούν στο οριζόντιο σκέλος για την επιχειρηματικότητα (άρα και την εφοδιαστική αλυσίδα).
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που μέχρι τον Απρίλιο του 2016, ως το κάθετο (εξειδικευμένο) σχέδιο για τα logistics, θα κινητοποιήσει 70 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Παράλληλα υπάρχουν 2.5 εκατομμύρια ευρώ για συνέργιες στον κλάδο – clusters κάτι που πρέπει να το αξιοποιήσετε και αυτό άμεσα.
Από υποδομές, ήδη το Θριάσιο πεδίο θα δημοπρατηθεί και σχεδιάζουμε εφοδιαστικά κέντρα σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και με ηλεκτροκίνηση του δικτύου.
Συμπερασματικά κλείνοντας τον χαιρετισμό μου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στέκεται με ιδιαίτερη προσοχή και αναγνωρίζει τη δυναμική του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιστεύω ότι μέσα από το 19ο Συνέδριο να μπορέσουμε να δώσουμε ώθηση, σε αυτό που η πολιτεία και οι επιχειρηματίες από κοινού επιδιώκουμε.
Σας ευχαριστώ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com