Θράκης προβληματισμοί στο κατώφλι του 21ου αιώνα

thrakis_provl_front

Ο πολιτικός που επιλέγει να δημοσιοποιήσει γραπτώς τις απόψεις και τις θέσεις του, επιλέγει να «εκτεθεί», τρόπον τινά, απέναντι σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό. Επιλέγει να υποστεί κριτική, καθώς οι προβληματισμοί του είναι βέβαιο ότι θα τύχουν ανάλυσης, ερμηνείας, θα αναζητηθούν πιθανοί συσχετισμοί με πηγές, πρόσωπα, γεγονότα.

Ο Παναγιώτης Σγουρίδης, καταθέτει γνώση, εμπειρία και ψυχή, με το εξαιρετικού ενδιαφέροντος βιβλίο του. Ο ίδιος αναφέρει στον Πρόλογο: « Όλα αυτά αποφάσισα να τα καταθέσω σε αυτό το βιβλίο επειδή πιστεύω ότι, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, πρέπει να έχουμε το θάρρος να καταθέτουμε γραπτά τις θέσεις και τις απόψεις μας»

Το βιβλίο του, αν και έχει ως αφορμή τη Θράκη, καλύπτει μια ευρύτερη θεματολογία. Ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας και πολιτικός Σγουρίδης προσεγγίζει και αναλύει συστηματικά, με εξαιρετική ευκρίνεια και γλωσσική αρτιότητα τα ζητήματα που θίγονται, δημιουργεί ένα πλέγμα αλληλοσχετιζόμενων παραγόντων: Γιατί ξεχάσαμε τη Θράκη; Ποια είναι η «στρατηγική των μειονοτήτων», πώς, δηλαδή, χρησιμοποιούνται ως «δούρειος ίππος» για να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφέροντα; Ποιο είναι το νομικό καθεστώς της μειονότητας της Θράκης και πώς ερμηνεύεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού; Είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που τίθενται.

Ακολουθεί μια σειρά θεμάτων που αφορούν στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, στον ρόλο των ΗΠΑ στα Βαλκάνια,στο Κυπριακό και τους S 300, στα 12 ναυτικά μίλια, στη Διακήρυξη της Μαδρίτης. Ο οξυδερκής και κοινωνικά ευαίσθητος πολιτικός προχωρά πιο πέρα την ανάλυσή του και αναφέρεται με παρρησία στο Κουρδικό και στην υπόθεση Οτσαλάν. Καταθέτει συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τις συναντήσεις που είχε με τον Κούρδο ηγέτη και φωτίζει άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Όμως, ο Παναγιώτης Σγουρίδης δεν παραμένει στις επισημάνσεις και στις θεωρητικές αναλύσεις. Με επίγνωση της ευθύνης του πολιτικού απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις, καταθέτει προτάσεις και παίρνει θέσεις. Ο ίδιος αναφέρει ότι «η ζωή μπορεί να μας επιβεβαιώσει αλλά και να μας διαψεύσει» Η αξία όμως της γραπτής μαρτυρίας έγκειται ακριβώς στη δυνατότητα που μας παρέχει να ανατρέχουμε και να αντλούμε από τη γνώση, την εμπειρία, την κριτική ματιά και την ώριμη σκέψη του Θρακιώτη πολιτικού.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com