Ερώτηση για τους παράκτιους αλιείς 03.04.2009

Με αφορμή έγγραφη διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Παράκτιας Αλιείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που  μας κοινοποιήθηκε, επισημαίνουμε ότι οι απασχολούμενοι με την επαγγελματική αυτή κατηγορία ΄Ελληνες πολίτες,   πράγματι βρίσκονται στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης

 

Ξάνθη 03 – 04 – 2009

Ε   Ρ    Ω    Τ    Η    Σ    Η

ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

          Με αφορμή έγγραφη διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Παράκτιας Αλιείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που  μας κοινοποιήθηκε, επισημαίνουμε ότι οι απασχολούμενοι με την επαγγελματική αυτή κατηγορία ΄Ελληνες πολίτες,   πράγματι βρίσκονται στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης, που οφείλεται κυρίως :

α) στην μη κατοχύρωση του επαγγέλματός τους, που έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ασφάλισης της παραγωγής και των εργαλείων τους στον ΕΛΓΑ και κατά συνέπεια και την εξαίρεσή τους από τις σχετικές αποζημιώσεις του ίδιου φορέα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το γεγονός ότι δεν έλαβαν καμία αποζημίωση όταν επί ένα τρίμηνο στις αρχές του 2008, λόγω του φυτοπλαγκτόν, είχαν μηδενική παραγωγή.

β) στην δραματική μείωση των ιχθυοπληθυσμών, λόγω της ανεξέλεγκτης δραστηριότητας των γρι-γρι,  των μηχανοτρατών  και των ερασιτεχνών αλιέων.

 γ) στις αθρόες εισαγωγές ξένων αλιευμάτων, που ονομάζονται Ελληνικά και είναι επιβαρυμένα με επικίνδυνα συντηρητικά και

δ) στην ελλιπή αστυνόμευση.

Τα προαναφερόμενα  προβλήματα είναι χρονίζοντα και κάποια στιγμή η πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψει σ αυτά με σοβαρότητα και κοινωνική ευθύνη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.- Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να κατοχυρώσει ως επάγγελμα την κατηγορία των παράκτιων αλιέων, ώστε αυτοί να μπορούν να ενταχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις και διατάξεις του ΕΛΓΑ;

2.- Θα λάβει μέτρα α) αστυνόμευσης για τις μηχανότρατες  και τα γρι-γρι, που καταστρέφουν την βιοποικιλότητα και τους οικοτόπους με την ανεξέλεγκτη δράση τους και β) ελέγχου των εισαγόμενων ξένων αλιευμάτων

                                                                          Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com