Οι Προτάσεις των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για το Σύστημα Προμηθειών στον τομέα της Υγείας.

Δελτίο τύπου 30/03/2017

Στην κατάθεση πρότασης πέντε σημείων για τα ζητήματα των προμηθειών στο χώρο της Υγείας προχωρούν οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. Η κατάρτιση της ολοκληρωμένης πρότασης υλοποιήθηκε μετά από διαβούλευση του Αντιπρόεδρου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Παναγιώτη Σγουρίδη με τη Γραμματεία Υγείας, καθώς και με στελέχη του Κινήματος τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Ειδικότερα:

1. Προτείνεται η διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ), για όλα τα νοσοκομεία ευθύνης τους να γίνεται ενιαία.

Αυτό θα επιτευχθεί με ενίσχυση της αρμόδιας υπηρεσίας των Υ.ΠΕ, με την διάθεση ενός και μόνο έμπειρου υπαλλήλου από κάθε Νοσοκομείο με αποκλειστική ευθύνη του την διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών, από το στάδιο της διακήρυξης έως την υπογραφή της σύμβασης.

Στόχος είναι:

Α. Η συντομότερη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως προμηθειών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Β. Η εξοικονόμηση πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Γ. Η διαφάνεια στις διαδικασίες.

2. Προτείνεται η μετατροπή της Εθνικής Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Ε.Π.Υ), σε ενιαίο ελεγκτικό μηχανισμό προμηθειών για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

3. Προτείνεται η αύξηση του ποσού ένταξης στα προγράμματα προμηθειών, από τις 20.000 ευρώ στις 50.000 ευρώ, προκειμένου να υπάρχει ευελιξία κινήσεων και επίσπευση των διαδικασιών για την επείγουσα προμήθεια υλικών ή μηχανημάτων .

4.Για την αποφυγή φωτογραφικών διαγωνισμών, ως προς τις προδιαγραφές, προτείνεται η δημόσια διαβούλευση να αυστηροποιηθεί ως προς τον χρόνο και τα στάδιά της.

5. Για την ακαταλληλότητα υλικών προτείνεται ανά περίπτωση και χρήση την μέθοδο αποστολής Λευκής Κάρτας ακαταλληλότητας υλικών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), με την προϋπόθεση ότι θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση των αποδεδειγμένα ακατάλληλων προϊόντων και δεν θα αναλώνεται σε μια απλή και άνευ ουσίας διαδικασία.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  Παναγιώτης Σγουρίδης μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Οι προτάσεις μας αυτές θα κατατεθούν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο θα κατατεθούν στην Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την νομοθέτησή τους».

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com