Ομιλία στις προγραμματικές δηλώσεις 24.04.2000

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 24-04-2000

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο κ. Σγουρίδης έχει το λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ο νεοεκλεγείς Πρωθυπουργός χάραξε για την επόμενη τετραετία εκ μέρους της πλειοψηφίας τις κατευθυντήριες γραμμές της νέας Κυβέρνησης, είναι πολύ λογικό να υποθέτει οποιοσδήποτε μας ακούει πως ο λόγος των Βουλευτών της Συμπολίτευσης περιττεύει. Όμως, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αφενός γιατί ο κοινοβουλευτικός λόγος πάντα προσθέτει θετικά. Και λυπάμαι πραγματικά που ο λόγος της Αντιπολίτευσης σ’ αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις μάλλον αρνητικά πρόσθεσε και όχι θετικά. Και αφετέρου γιατί τα μεγάλα ζητήματα της περιφερειακής Ελλάδας πρέπει οπωσδήποτε να εξειδικευτούν.

 Για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερα, αγαπητοί συνάδελφοι, ζήτησα το λόγο και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή επί του βήματος.

 Κυρίες και κύριοι, με το τέλος του 20ου αιώνα για την Ελλάδα, έκλεισε ένας κύκλος πολιτικών επιδιώξεων, όπως παραδείγματος χάρη η δημιουργία μιας ισχυρής και ισότιμης χώρας μέσα σε ένα ρευστό διεθνές ευρωπαϊκό και βαλκανικό περιβάλλον. Για τα θέματα αυτά, των σχέσεών μας δηλαδή μέσα στο περιβάλλον το βαλκανικό ή το ευρύτερο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η άποψή μου είναι ότι μόνο ελαφρές αναταράξεις από δω και πέρα θα έχουμε. Δεν θα έχουμε τις εντάσεις εκείνες που υπήρχαν στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα.

 Συνεπώς στο κατώφλι του 21ου αιώνα η πρώτη Κυβέρνηση της Ελλάδος θα πρέπει να θέσει άλλες προτεραιότητες. Μια βασική προτεραιότητα είναι να ολοκληρώσουμε μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους μας το πολιτικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σ’ αυτό, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινωνική Ευρώπη, στην Ευρώπη της απασχόλησης, στην Ευρώπη της αλληλεγγύης, στην Ευρώπη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Όμως, προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτής της προτεραιότητας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι, η Κυβέρνηση να στραφεί με όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δημιουργία μιας Ελλάδας περισσότερο κοινωνικής, που θα έχει σαν επίκεντρό της τον δικό της πολίτη, τον Έλληνα πολίτη.

 Πιστεύω πως τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό της χώρας για την κοινωνική πολιτική κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, κατά την άποψή μας, η κοινωνική πολιτική δεν εξαντλείται μόνο στην πρόνοια, δεν εξαντλείται μόνο στην υγεία, δεν εξαντλείται στην αύξηση των οικονομικών απολαβών των κατώτερων οικονομικά αμειβομένων. Μια πολιτική είναι κοινωνική, όταν αντιμετωπίζει την καθημερινότητα παρ’ όλο που η λέξη καθημερινότητα υπονοεί ότι όσα προβλήματα και να επιλύσεις, συνεχώς παρουσιάζονται και άλλα –είναι μια Λερναία Ύδρα- αλλά σίγουρα η έλλειψη συντονισμού στη δημόσια διοίκηση και η αυξημένη γραφειοκρατία μεγαλώνουν την ταλαιπωρία του Έλληνα πολίτη.

 Για να χτυπηθεί η έλλειψη συντονισμού στη δημόσια διοίκηση και η γραφειοκρατία θα πρέπει να προβούμε σε μια βαθιά διοικητική μεταρρύθμιση κι έτσι προτείνουμε:

 Πρώτον, μια διοικητική αναδιάταξη της χώρας με κατάργηση και συγχώνευση Υπουργείων, για να υπάρξει ένα μικρό και ευέλικτο Υπουργικό σχήμα με μείωση του αριθμού των περιφερειών από δεκατρείς σε επτά περιφέρειες, το πολύ δέκα, οι οποίες θα έχουν επικεφαλείς Υφυπουργούς οι οποίοι θα αναφέρονται ευθέως μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, φυσικά υπό την ευθύνη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μεταφέρονται τα προβλήματα και η πρόοδος στις περιφέρειες μέσα στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο.

 Δεύτερον, πρέπει όλες οι βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκηση, κύριε Υπουργέ, να αναλάβουν οριστικά τον έλεγχο του κομματιού της διοίκησης που τους αναλογεί. Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να γίνουν και οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα αποδώσουν πια τα τμήματα της δημόσιας διοίκησης σ’ αυτά τα οποία ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση οριστικά και αμετάκλητα.

 Τρίτον, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μέγιστο βαθμό, ώστε σε μια ενιαία σύνδεση με όλη την Ελλάδα, σε μια on line σύνδεση σε κάθε έδρα αυτοδιοικητικής βαθμίδας, να υπάρχουν γραφεία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη, χωρίς άλλη μετακίνησή του, κάτι δηλαδή που λέμε one shop stop. Αυτό θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και θα λύσει ένα μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την ηλεκτρονική επιστήμη και πρέπει να το προχωρήσουμε. Για να μη σας πω ότι θα πρέπει να έχουμε πλέον και καρτο-οθόνες, όπου ο πολίτης με την κάρτα του να μπορεί αυτόματα να παίρνει την οποιαδήποτε πληροφορία που χρειάζεται για τα προβλήματα τα οποία τον απασχολούν.

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα του 21ου αιώνα πρέπει να επενδύσει τα μέγιστα στον πολιτισμό της. Δηλαδή, αφ’ ενός στην πολιτιστική της κληρονομιά –που είναι πλούσια- αφετέρου στον σύγχρονο πολιτισμό που διαθέτουμε άφθονο και ας μην τον υποτιμούμε. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αυτή η επένδυση είναι πηγή εθνικού πλούτου. Η Ολυμπιάδα του 2004 θα πρέπει να είναι το όχημα για την πρώτη τετραετία στο κεφάλαιο πολιτισμός. Μόνο που πρέπει να γίνουν κάποια άλματα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος που υπάρχει και τις οποιεσδήποτε υστερήσεις.

 Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελλάδα του 21ου αιώνα θα πρέπει να είναι αυτή που θα επενδύσει στην έρευνα και στην τεχνολογία. Είναι απαράδεκτο να ξοδεύουμε στο κεφάλαιο αυτό της έρευνας και της τεχνολογίας μόνο το 0,5% του Εθνικού μας Ακαθάριστου Προϊόντος όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι περίπου το 1,8% του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος της κάθε Ευρωπαϊκής χώρας για να μη πω και παραπάνω.

 Για την ιδιαίτερη περιφέρειά μου, τη Θράκη, θα έλεγα τα εξής: Στρατηγικός μας στόχος είναι ο διπλασιασμός του πληθυσμού της. Δηλαδή από τη Θράκη του 20ου αιώνα, τη ξεχασμένη περιφέρεια των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ελλήνων πολιτών να φθάσουμε στη Θράκη του 21ου αιώνα την αναπτυγμένη περιφέρεια των επτακοσίων χιλιάδων Ελλήνων Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό τι σημαίνει, ας το εξηγήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί αφ’ ενός μια τοπική αγορά ώστε τα προϊόντα τα οποία παράγονται να μην καταναλώνονται μόνο έξω από αυτή την αγορά, αλλά και μέσα σε αυτή, δηλαδή να ανακυκλώνεται το χρήμα και αφ’ ετέρου να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα πληθυσμού η οποία θα αναπαράγεται με αποτέλεσμα να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα.

 Κατόπιν τούτου, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας μέσα από την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

 Συνεπώς, πρώτον ο αναπτυξιακός νόμος 2601/98 έχει εξαντλήσει τα όριά του. Χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις χωρίς να αλλάξει η φιλοσοφία του νόμου. Εγώ είμαι έτοιμος επειδή έπαψε να λειτουργεί αυτός ο νόμος θετικά προς την κατεύθυνση αυτή να σας υποβάλλω υπόμνημα με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και θα πρέπει εσείς να δείτε πως θα τις λάβετε υπόψη σας.

 Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων εκ της αλλοδαπής. Είμαι έτοιμος να υποβάλλω ένα υπόμνημα το οποίο σας το δίνω –ας μπει στα πρακτικά- για δημιουργία ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τη Θράκη.

 Στο σημείο αυτό ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Παναγιώτης Σγουρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόμνημα το οποίο έχει ως εξής:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δημιουργίας ειδικού φορολογικού καθεστώτος στη Θράκη

Για δημιουργία ειδικού καθεστώτος μη φορολογίας δια αλλοδαπούς μεγάλων περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων πάντων των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπό την προϋπόθεση ότι εγκαθίστανται στην Θράκη και διατηρούν καταθέσεις εις Τράπεζες με αποκλειστική δραστηριότητα στην Θράκη. Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  1. 1.Χρόνος παραμονής στην Θράκη των αλλοδαπών. Τουλάχιστον το ήμισυ του έτους + 1 ημέρας για να αποφευχθεί σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών. Στο σημείο αυτό είναι δυνατή μεγαλόψυχη αντιμετώπιση των αλλοδαπών κατά την μέτρηση του χρόνου.
  1. 2.Απόλυτη απαλλαγή των αλλοδαπών από τον φόρο εισοδήματος και περιουσίας ως και άλλες αυστηρώς ελεγχόμενες απαλλαγές, π.χ. από δασμούς δια την οικοσκευήν τους κ.λπ.
  1. 3.Δημιουργία μία ή περισσότερων τραπεζών δια την διαχείριση των υποχρεωτικών καταθέσεων των αλλοδαπών. Επιτοκίου χαμηλότερου της αγοράς. Ύψος των καταθέσεων το καθορίζει η τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη του περιουσιακά στοιχεία του εκάστοτε ενδιαφερόμενου αλλοδαπού.
  1. 4.Οφέλη:

 α) Χαμηλότοκες καταθέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

 χαμηλότοκα δάνεια μόνο για τη Θράκη.

β) Ενδεχομένως και επενδύσεις στη βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο κ.λπ. από μέρους των αλλοδαπών, των οποίων το καθεστώς θα καθοριστεί ξεχωριστά.

γ) οι αλλοδαποί υποχρεούνται να ενοικιάζουν σε ιδιαίτερα ψηλές τιμές (π.χ. στο διπλάσιο ή τριπλάσιο της τρέχουσας τιμής) μόνον διαμερίσματος σε ειδικές κατασκευασμένες πολυκατοικίες υψηλής ποιότητας (μεγάλο κέρδος για κράτη και οικοδομικές επιχειρήσεις).

Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με τη θεσμική του ενίσχυση, δηλαδή με αύξηση των σχολών και τμημάτων του, με εξασφάλιση είκοσι οκτώ δισεκατομμυρίων (28.000.000.000) δραχμών από το κεντρικό και από το περιφερειακό σκέλος του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για αποπεράτωση των υποδομών, καθώς επίσης πρέπει να δοθούν και κίνητρα για να προχωρήσει η έρευνά του. Και επιτέλους πια, επιτέλους –και πιστεύω ότι σε αυτό και εσείς συμφωνείτε κύριε Υπουργέ- θα πρέπει να λειτουργήσει το ήδη με νόμο ιδρυμένο Κέντρο Χάους και Πολυπλοκότητας που εδώ και πέντε χρόνια το έχουμε ψηφίσει στη Βουλή και ακόμα δεν λειτουργεί.

Όλα όσα ανέφερα προηγουμένως, κύριε Υπουργέ, ήταν για την αύξηση του πληθυσμού της Θράκης. Τώρα θα πρέπει τώρα να δούμε πως θα συγκρατήσουμε τον πληθυσμό αυτό. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε κυρίως τον αγροτικό πληθυσμό. Συνεπώς, πρέπει να προχωρήσουμε σε έργα άρδευσης των νομών της Θράκης, καθώς και σε αναδασμούς.

Ειδικότερα για το νομό Ξάνθης, τα έργα άρδευσης που η προκαταρκτική τους μελέτη ύψους δεκαπέντε δισεκατομμυρίων (15.000.000.000) δραχμών είναι έτοιμη, πρέπει να ενταχθούν οπωσδήποτε στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Σας βλέπω ότι χαμογελάτε που σημαίνει ότι πάνε προς την κατεύθυνση αυτή. Εγώ θα παλέψω ώστε το έργο αυτό να γίνει επιλέξιμο.

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτού).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Θα παρακαλέσω να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με την ανοχή των συναδέλφων για δέκα δευτερόλεπτα.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ψηφίσω και εγώ τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και καλώ όλους τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο γιατί πιστεύω ότι είναι προς όφελος της πατρίδας μας!

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com