Παρουσία του Αντιπροέδρου των ΑΝ.ΕΛ. Παναγιώτη Σγουρίδη στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2018 στην Πάτρα.

Ο Αντιπρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. Παναγιώτης Σγουρίδης, στο 9ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Πάτρα, επικεφαλής αντιπροσωπείας αποτελούμενης από το μέλος της Ε.Ε. και Γραμματέα Οργανωτικού Κ. Κίγκα, τον Συντονιστή Αχαΐας Ε. Κούρτη, τα μέλη του Δ.Σ. της Συντονιστικής Α. Ροζή, Μ. Παπαδόπουλο, Ι. Δασκουρέλο και τις πολιτεύτριες Αχαΐας Δ. Ξηρού και Κ. Κοσπέτα, σήμερα 5/2/18, πρώτη μέρα του Συνεδρίου, προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

27625493_1548266478590961_8148941066663050011_o27718726_2010132965908906_35996735_n