Προτάσεις για τη Θράκη

Οι στόχοι μας για τη Θράκη της νέας χιλιετίας είναι και φιλόδοξοι και μακρόπνοοι και ρεαλιστικοί. Προϋποθέτουν μια γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική και την υιοθέτηση γενναίων μέτρων για τον ελληνικό βορά.

Έχουμε θέσει στόχο την πληθυσμιακή αύξηση, ώστε «από τη Θράκη του 20ου αιώνα, την ξεχασμένη γη των 356.000 πολιτών, να οδηγηθούμε στη Θράκη του 21ου αιώνα, την ανεπτυγμένη ελληνική ευρωπαϊκή περιφέρεια των 700.000 πολιτών»

Οι προτάσεις μας αφορούν σε ένα ευρύ πεδίο παρεμβάσεων για το Δημογραφικό ζήτημα ως στρατηγικό.

Πόντιοι Νεοπρόσφυγες:
Αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα που μαστίζει την περιοχή. Ένα μέτρο, για να το επιτύχουμε, είναι να αποκαταστήσουμε και να εντάξουμε πλήρως τους Πόντιους νεοπρόσφυγες, εξασφαλίζοντας βιώσιμη απασχόληση και συνθήκες ευνοϊκές για την εγκατάστασή τους.

Μειονότητα:
Έχουμε κάθε συμφέρον να σπάσουμε τον απομονωτισμό της μειονότητας και να δώσουμε κίνητρα για την πλήρη ενσωμάτωσή της και την άρση της περιθωριοποίησής του μουσουλμανικού στοιχείου. Έτσι, όλοι μαζί οι Θράκες θα εργαστούμε για την πρόοδο του τόπου μας, χωρίς διακρίσεις

Υποδομές Εκπαίδευσης: 
Συνυφασμένες με τα παραπάνω είναι και οι προτάσεις μας για την διεύρυνση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Θράκης. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες σχολές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αλλά και να ιδρυθούν νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυρίως από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Bοηθούν τα μέγιστα οι τρεις Αστυνομικές Σχολές Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμότειχου, όπως επίσης και να προωθηθεί η δημιουργία διοικητικών σχολών Υπουργείων και Οργανισμών

Τεχνόπολις:
Η ιδέα της θεσμοθέτησης και ίδρυσης της Τεχνοπόλεως εδράζεται σε μια αντίληψη αποκέντρωσης και διεθνούς προβολής της Θράκης, με ταυτόχρονη προαγωγή του επιστημονικού έργου και της έρευνας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κοινότητα επιστημόνων, όπου θα μπορούν απερίσπαστοι να εργάζονται για ικανό χρονικό διάστημα. Παράλληλα θα διαβιούν στη Θρακική γη και θα αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της πολυπολιτισμικής αρμονικής συμβίωσης στην περιοχή

Στη φιλοσοφία της δημιουργίας αναπτυξιακών μοντέλων, εντάσσεται και η οικοδόμηση του οικιστικού προτύπου της πόλεως της Ρωμανίας. Που μπορεί να συνδυαστεί με την Τεχνόπολη.

Βεβαίως, η ανάπτυξη της Θράκης περνάει μέσα από την Οικονομική Ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την πολιτική για την απασχόληση και τη δημιουργία Δικτύων: Χρηματοοικονομικών, Εμπορικών, Μορφωτικών – Εκπαιδευτικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών, με τα Βαλκάνια, τις χώρες του Εύξεινου Πόντου και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com