Στη “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ” 24 Δεκεμβρίου 2017, για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.

Παναγιώτης Σγουρίδης : «Θα ζητήσουμε να γίνει δημοψήφισμα»

«Θέση των ΑΝ.ΕΛ. είναι ότι δεν πρέπει για κανένα λόγο να περιλαμβάνεται η λέξη «Μακεδονία» στη σύνθετη ονομασία των Σκοπίων. Προτείνουμε την ονομασία «Κεντρική Δημοκρατία των Βαλκανίων». Πιστεύουμε ότι ο ρόλος του κράτους αυτού είναι σημαντικός για την ισορροπία των βαλκανικών χωρών και ότι πρέπει να στηριχθεί από τη στιγμή που αλυτρωτικές βλέψεις δεν υπάρχουν. Αυτές οι αλυτρωτικές σκέψεις πηγάζουν από τη λέξη Μακεδονία. Η θέση μας είναι καθαρή, λογική και συμφέρουσα για την πορεία της παραγωγικής ανάπτυξης των Βαλκανίων. Θα ζητήσουμε να γίνει δημοψήφισμα και θα σεβαστούμε απολύτως τη θέση του ελληνικού λαού. Ανήκουμε στο πατριωτικό Κέντρο και ο πατριωτισμός είναι η αλήθεια».

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com