Στις εργασίες του 11ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση με τίτλο: «Κεντρική Μακεδονία: Πόλος Ανάπτυξης – Πύλη Συνεργασίας» Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 2018

Στις εργασίες του 11ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση  με τίτλο:  «Κεντρική Μακεδονία: Πόλος Ανάπτυξης – Πύλη Συνεργασίας», ο Αντιπρόεδρος των ΑΝ. ΕΛ. Παναγιώτης Σγουρίδης, παρουσιάζοντας τις θέσεις και προτάσεις των Ανεξαρτήτων Ελλήνων με τοποθετήσεις παρεμβάσεις στις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν. Θέσεις και προτάσεις που διαμορφώθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα μετά από επαφές και επισκέψεις του ιδίου και στελεχών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρώνοντας στοιχεία και απόψεις και οι οποίες θα βοηθήσουν στην Αγροτική Ανάπτυξη και Παραγωγική Ανασυγκρότηση, την Επιχειρηματικότητα, τις Επενδύσεις και την Αναπτυξιακή Πολιτική, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, τον Τουρισμό και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, τις υποδομές και τις Πολιτικές για την Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική, τις Εργασιακές Σχέσεις, την Παιδεία, Έρευνα και Οικονομία της Γνώσης, την Αλληλέγγυα Οικονομία κ.ά.

Αποτελεί πάγια τακτική των Ανεξαρτήτων Ελλήνων η ουσιαστική συμμετοχή τους στα αναπτυξιακά συνέδρια που έγιναν και όσων απομένουν να γίνουν.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com