Συνάντηση υπό τον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό, κ. Χρήστο Σπίρτζη, πραγματοποίησε την Τρίτη 26/01/2016 συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση, τον καλύτερο προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση της συνολικής εικόνας της πορείας των έργων του Υπουργείου. Η συνάντηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, των 13 περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ – σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο του Υπουργείου μας), της Ειδικής Γραμμής Διευκόλυνσης- Συνδέοντας την Ευρώπη/Connecting Europe Facility-CEF της ΕΕ, της πρωτοβουλίας INTERREG της ΕΕ και των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών -ΔΕΔ-Μ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο ΓΓ. Υποδομών κ. Δέδες, η ΓΓ. επί θεμάτων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κα Πέρκα, ο ΓΓ. Δικτύων κ. Τζώρτζης, η Ειδ. Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής-ΤΣ κ. Φωτονιάτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Θ. Βούρδας και υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων και της διαχειριστικής αρχής.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση της συνολικής εικόνας των έργων σε ό,τι αφορά τις Υποδομές, τα Δίκτυα και τις Μεταφορές όπως και η απρόσκοπτη και ενδελεχής υποστήριξη της συνολικής ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας. Επίσης, κομβικά ζητούμενα αυτής της προσπάθειας προγραμματισμού και συντονισμού είναι ο προσδιορισμός τυχόν ελλείψεων-προβλημάτων ως προς την επίσπευση του χρόνου υλοποίησης, αποτελεσματικότητας και βελτιστοποίησης της κατανομής των κονδυλίων.

Μάλιστα κρίνονται σκόπιμες σε τακτά χρονικά διαστήματα περαιτέρω περιοδικές συνεδριάσεις με στόχο την έγκυρη και επικαιροποιημένη γενική εικόνα. Αυτή μετατρέπεται σε «καθρέπτη» της συνολικής δράσης του Υπουργείου, τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού και στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και στην απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων γενικότερα.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com