Συνέντευξη στην εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Ιούλιος 15

  1. Κατά την σύσκεψη αναφερθήκατε πως η κρίση μπορεί να εξελιχθεί και σε ευκαιρία. Που το τοποθετείτε αυτό; Με ποια

βάση;

Πάντα οι δυσκολίες και οι κρίσεις είναι ευκαιρία επανασχεδιασμού για συσπείρωση και ενδοσκόπηση των λαθών που οδήγησαν στις κρίσεις . Εν προκειμένω, οι επαγγελματίες κάθε κλάδου πρέπει να οργανωθούν. Στον τομέα της κτηνοτροφίας η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος είναι ένα παράδειγμα και καλό είναι να ενταχθούν όλες οι επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου. Επίσης οι δυσκολίες είναι ευκαιρία για εφευρετικότητα και υιοθέτηση καινοτόμων καλλιεργειών, εκτροφών κ.λπ., οι οποίες τώρα πρέπει να αντιμετωπίζονται υπό άλλη οπτική.

  1. Βλέποντας πως πολλές κτηνοτροφικές μονάδες κλείνουν μέρα με την ημέρα, με το νέο νομοσχέδιο ποια θα είναι η επόμενη μέρα; Τι βλέπει το Υπουργείο για τους κτηνοτρόφους;

Κάποιες μεμονωμένες και σποραδικές περιπτώσεις εκτροφών οι οποίες συγχωνεύονται ή μεταπωλούνται εξαιτίας προσωπικών προβλημάτων δεν είναι δυνατό να γενικεύονται ως κανόνας και μάλιστα στην οικονομική συγκυρία την οποία βιώνει η χώρα. Αντιθέτως, το Υπουργείο εκτιμά ότι η κτηνοτροφία όπως και σύσσωμη η πρωτογενής παραγωγή βρίσκεται σε φάση αναγέννησης με την εισροή νέων ανθρώπων οι οποίοι τείνουν ευήκοα ώτα στις νομοθετικές ρυθμίσεις, είναι δεκτικοί στις νέες τεχνολογίες και λειτουργούν ευεργετικά στη συνεργασία τους με τους παλαιότερους παραγωγούς, οι οποίοι ανταποδίδουν με πείρα. Το Υπουργείο θα νομοθετήσει άμεσα σε διάφορους τομείς που αφορούν στην κτηνοτροφία όπως οι σταυλικές εγκαταστάσεις, οι περιβαλλοντικοί όροι, οι κανόνες ευζωίας, το ισοζύγιο κρέατος κλπ. με την βοήθεια και τη συνεργασία των ενδιαφερομένων. Επίσης επανασχεδιάζουμε με στόχο την αυτάρκεια κρέατος στη χώρα

  1. Είναι πολλοί που ρωτούν γιατί το βόειο κρέας είναι στο 23% και άλλα νωπά στο 13%

Τα ποσοστά αυτά αποτελούν επείγουσες ρυθμίσεις με σκοπό την διαπραγμάτευση και την σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Πάντως δεν πλήττεται με αυτά τα ποσοστά η ελληνική κτηνοτροφία καθώς το βόειο κρέας σε συντριπτικό ποσοστό δεν είναι ελληνικό αφού οι διατροφικές συνήθειες των ελλήνων καταναλωτών εδώ και δεκαετίες δεν εναρμονίζονται με την εγχώρια παραγωγή. Ας σημειωθεί πάντως ότι σε αντιστάθμισμα, έχουμε ήδη ανοίξει διάλογο τόσο με τον κλάδο της βοοτροφίας ειδικά όσο και με την βιομηχανία κρέατος, για την ανεύρεση ισοδυνάμων. Πάντως οι προσαρμογές των τιμών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποπροσανατολίζουν από εξίσου σοβαρά  κριτήρια όπως είναι η υγιεινή και η ποιότητα του κρέατος και η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της ορθής πληροφόρησης του τελικού καταναλωτή.

  1. Ομάδες παραγωγών

Οι ομάδες παραγωγών όπως και τα clusters έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και δεκαετίες στο εθνικό δίκαιο και αποτελούν κανονιστική ρύθμιση ως κίνητρο για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα, οργανωτική ευελιξία, παρέχουν στα μέλη τους ευκαιρίες για κάθετη οργάνωση της παραγωγής, προγραμματισμό εισροών και εκροών, αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα, επιμόρφωση, διευκόλυνση πρόσβασης των προϊόντων στην εγχώρια και σε άλλες αγορέςΔυστυχώς δεν αγκαλιάστηκαν από τους Έλληνες παραγωγούς όπως έπρεπε παρά τις αδυναμίες του υπάρχοντος νόμου. Καταβάλλεται προσπάθεια οι αδυναμίες του νόμου του 2011 να απαλοιφθούν γι’ αυτό και ετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com