Ο Παναγιώτης Σγουρίδης στην κοινωνία ώρα Μega στις 13 Ιουλίου 2015:

 “Όλοι πρέπει να μετρηθούμε με τη συνείδησή μας και παράλληλα με την υποχρέωσή μας απέναντι στην Ιστορία…….Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση που η Ελλάδα συνθηκολογεί μετά το κείμενο που οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνυπέγραψαν. Από τα 5 σημεία αυτού του κειμένου, εγώ κρίνω ότι τα 4 ικανοποιούνται πλήρως. Στο θέμα που αφορά στις αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις με κριτήριο τη δίκαιη κατανομή των βαρών με τις κατά το δυνατόν λιγότερες υφεσιακές επιπτώσεις, μπαίνει ένα ερωτηματικό και εκεί πρέπει να δώσουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας……..”

http://www.megatv.com/koinoniaoramega/default.asp?catid=38540&subid=2&pubid=34909295#.VaRDD02cfoY.facebook

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com