Συναντήσεις Παναγιώτη Σγουρίδη με δημάρχους, στο περιθώριο συνεδρίου της ΚΕΔΕ, την 1η Δεκεμβρίου 2015.

Στο περιθώριο συνεδρίου στο πλαίσιο της ΚΕΔΕ (1/12), ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτης Σγουρίδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάτμου Στόικα Γρηγόρη και τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας Χριστόπουλο (30/11/), για την συνολικότερη, μεταξύ άλλων, υποστήριξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου του υδατοδρομίου της Πάτμου.

Την επόμενη ημέρα, πραγματοποίησε διαδοχικά συναντήσεις με τους δημάρχους: Πρέβεζας Μπαΐλη Χρήστο, Καρπενησίου Νικόλαο Σουλιώτη και Σύρου –Ερμούπολης Γιώργο Μαραγκό.

Αναφορικά με το υδατοδρόμιο στην Πάτμο, ο υφυπουργός διαβεβαίωσε τον κ. Στόικα για την ισχυρή βούληση στήριξης της υλοποίησης από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του εν λόγω σημαντικού αναπτυξιακού έργου.

Το θέμα της συνάντησης με τον δήμαρχο Πρέβεζας, αφορούσε μεταξύ άλλων και στην συνολικότερη υποστήριξη της βιώσιμης αναπτυξιακής διαδικασίας σε τοπικό επίπεδο με την άμεση και απρόσκοπτη ικανοποίηση του αιτήματος του εν λόγω τοπικού αυτοδιοικητικού φορέα για την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε τον δήμαρχο για την γενικότερη ισχυρή στήριξη του αναπτυξιακού του έργου από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με τον Δήμαρχο Καρπενησίου Νικόλαο Σουλιώτη, ο Υφυπουργός Παναγιώτης Σγουρίδης πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση, στο περιθώριο πάντα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Το θέμα της συνάντησης αφορούσε μεταξύ άλλων και στην συνολικότερη διευθέτηση επιμέρους ζητημάτων διμερούς ενδιαφέροντος με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και την επίτευξη του στόχου της ποιότητας ζωής.

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε τον δήμαρχο για την γενικότερη ισχυρή στήριξη του αυτοδιοικητικού του έργου από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με τον Δήμαρχο Σύρου –Ερμούπολης Γιώργο Μαραγκό, το θέμα της συνάντησης αφορούσε την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου.

Ο υφυπουργός επίσης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο για την ισχυρή βούληση στήριξης της υλοποίησης του εν λόγω έργου πνοής από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com