ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ACROLOGISTICS 08.11.2015

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “το ΧΩΝΙ της Κυριακής” 08.11.2015

Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει διαμορφώσει μια κατάσταση, όπου η σύγχρονη ζωή έχει γίνει πλήρως εξαρτημένη από τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα συστήματα εμπορευματικών μεταφορών για τη διακίνηση των πρώτων υλών καθώς και προϊόντων .

Υπ΄αυτή την έννοια, κάθε βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, του τουρισμού, της αγροτική παραγωγής και στη μείωση της ανεργίας.

Η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένας ευφυής Διαμετακομιστικός κόμβος, συνεπώς η εθνική μας Στρατηγική πρέπει να στηρίζεται:

ü στην   Εξωστρέφεια της εφοδιαστικής αλυσίδας

ü στην  Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των κρίκων που αποτελούν την εφοδιαστική αλυσίδα όπως μέσων μεταφοράς προϊόντων και διαδικασίες

ü στη Δημιουργία εμπορευματικού κέντρου διεθνούς εμβέλειας στο Θριάσιο και σύνδεσή του με τον Πειραιά τέλος

ü στην  Ανάπτυξη των  AgroLogistics

Τι είναι όμως τα AgroLogistics;

Τα Agro-Logistics μπορούν να θεωρηθούν ως υπο-κατηγορία ή υπο-κλάδος των Logistics. Η αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων περιλαμβάνει εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή δηλαδή γεωργούς, τη μεταποίηση δηλαδή βιομηχανία/βιοτεχνία τέλος τη διανομή, δηλαδή παρόχους υπηρεσιών και εμπόρους.

Τα Agro-Logistics αφορούν όλες τις δραστηριότητες στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να εναρμονίζεται η παραγωγή προϊόντων από το αγρόκτημα ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς για τα προϊόντα αυτά.

Αποσκοπεί στο να υπάρχει διαθέσιμο το σωστό γεωργικό προϊόν, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή,  με το χαμηλότερο κόστος και φυσικά σύμφωνα με τις ορθές προδιαγραφές .

Τα  Agro-Logistics διαχειρίζονται τρεις βασικές αλυσίδες προϊόντων:

  1. Αλυσίδες εφοδιασμού για ιδιαίτερα ευπαθή αγροτικά προϊόντα, όπως τα νωπά λαχανικά, άνθη, φρούτα, ψάρια, πατάτες.
  2. Αλυσίδες εφοδιασμού για υψηλής αξίας επεξεργασμένα προϊόντα, όπως τα επεξεργασμένα γαλακτοκομικά ή προϊόντα με βάση το κρέας.
  3. Αλυσίδα εφοδιασμού για τα γεωργικά προϊόντα, όπως δημητριακά, σόγια, ζάχαρη, που αποκτούν χρηματιστηριακή αξία στη διεθνή αγορά ( commodities)

Σε γενικές γραμμές, οι αλυσίδες μπορεί να περιλαμβάνουν καλλιεργητές, μεσάζοντες, δημοπρασίες, χονδρεμπόρους, εισαγωγείς και εξαγωγείς, τους λιανοπωλητές και εξειδικευμένα καταστήματα και τους προμηθευτές των εισροών και των υπηρεσιών τους.

Για την Ελλάδα που έχει μικρούς παραγωγούς και πολλά προϊόντα  σε πολλές ποικιλίες, είναι η ενδεικνυόμενη λύση διότι βοηθάει:

Στην πρόσβαση των μικρών παραγωγών στα κατάλληλα κανάλια διανομής.

Στη σύνδεση των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών.

Στην ολοένα και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων.

Στην ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων.

Για την καλύτερη λειτουργία χρειάζεται ανάπτυξη  περιφερειακών Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής τα  Agrologistics Hubs.

Τα  Κέντρα αυτά  θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα και κατά συνέπεια θα πρέπει να λειτουργούν με βάση της αρχές της επιχειρηματικότητας, χωρίς όμως  να αποκλείονται σχήματα συνεργασίας με τις περιφερειακές ή άλλες τοπικές αρχές.

Τα περιφερειακά Agrologistics Hubs αποτελούν την  εξειδίκευση των μεγάλων   εμπορευματικών κέντρων για τα αγροτικά προϊόντα, ώστε  να μειωθούν οι κρίκοι της αλυσίδας από την πρωτογενή παραγωγή  μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Στην χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμένος κόμβος agrologistics με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό.

Ωστόσο, η δημιουργία ενός κέντρου στη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης καθώς και σε άλλες κομβικής σημασίας περιοχές αναμένεται να προσθέσουν αξία και να δημιουργήσουν συνέργειες ανάμεσα στον αγροδιατροφικό κλάδο και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην  διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας .

Για την επιτυχία των Agrologistics είναι αναγκαία η κινητοποίηση του ιδιωτικού ιδιωτικού τομέα σε συντονισμό με τις δημόσιες πολιτικές, ώστε να απορροφηθούν κονδύλια από τα διαρθωτικά ταμεία  της περιόδου 2016-2020

 

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com