Παναγιώτης Σγουρίδης: Τι προτείνουμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

 

Η αναθεώρηση του Συντάγματος αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες του πολιτικού μας βίου και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συμβάλλουμε με εποικοδομητικό τρόπο στην διαδικασία αυτή.

Επιδίωξή μας είναι η διαμόρφωση ενός Συντάγματος σύγχρονου και προσαρμοσμένου στις διεθνείς εξελίξεις  που θα αποτελεί ένα  πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, η οποία το 2021 θα συμπληρώνει 200 χρόνια ελεύθερου βίου.

Συμμετέχουμε με ουσιαστικές θέσεις και προτάσεις  με στόχο:

  • Την εμβάθυνση της Δημοκρατίας.
  • Την θωράκιση της διαφάνειας απέναντι στην διαπλοκή και τη διαφθορά.
  • Την απαγκίστρωση από αγκυλωμένες ιδέες.

Με βάση τους τρεις παραπάνω κεντρικούς άξονες προτείνουμε:

Για την ευθύνη των υπουργών (άρθρο 86).

Αλλαγή του άρθρου που αφορά ποινικά αδικήματα που έχουν τελέσει υπουργοί και υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προκειμένου να λογοδοτούν όπως όλοι οι πολίτες στα τακτικά δικαστήρια χωρίς καμία ανάμιξη της Βουλής.

Για την ελευθερία του Τύπου (άρθρο 14).

Για να εξαλειφθεί η διαπλοκή και η διαφθορά  προτείνουμε η σύνθεση  του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η οικονομική  κατάσταση, τα μέσα χρηματοδότησης των ΜΜΕ καθώς και η αναφορά των φυσικών προσώπων, να δημοσιοποιούνται από τα ίδια τα Μέσα πριν από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων.

Οποιοδήποτε δάνειο τους θα υπακούει στους κοινούς πιστοληπτικούς κανόνες και δεν θα υπάρχουν προνομιακές διαφημίσεις. Τα παρένθετα πρόσωπα θα υπόκεινται στις απαγορεύσεις που προβλέπει το ίδιο άρθρο.

Για τα θέματα Παιδείας  (άρθρο 16).

Προτείνουμε την λειτουργία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σε ανταπόδοση της άδειας τους θα παρέχουν το 15% των θέσεων των φοιτητών  υπό μορφή υποτροφίας σε οικονομικά ασθενέστερους πολίτες και σε πολύτεκνες οικογένειες.

Για την προστασία της οικογένειας (άρθρο 21).

Εξίσωση των τριτέκνων  οικογενειών με αυτές των πολυτέκνων.

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (άρθρα 30,32,35,38,44).

Θέση μας είναι η απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό, ενισχύουμε τις αρμοδιότητες του, χωρίς όμως το πολίτευμά μας να μεταβληθεί σε Προεδρική Δημοκρατία.

Εκλογή βουλευτών και εκλογικά δικαιώματα (άρθρο 51).

Δικαίωμα  ψήφου των αποδήμων Ελλήνων στις χώρες όπου διαμένουν. Με νόμο να θεσμοθετηθεί από τον υφιστάμενο  αριθμό των βουλευτών Επικρατείας (12) οι 6 να προέρχονται από την ομογένεια.

Επίσης εισηγούμαστε  τη δημιουργία  πέντε εκλογικών Περιφερειών Εξωτερικού:  Ευρώπης, Αμερικής , Αυστραλίας, Ασίας και Αφρικής.

Παράλληλα πρέπει  να καταρτιστούν ειδικοί   εκλογικοί κατάλογοι κατόπιν έγγραφης  δήλωσης   του εκλογέα          για την άσκηση του δικαιώματος σε εκλογικό τμήμα     του      Εξωτερικού.

 Οι       εκλογείς         πρέπει να       είναι   εγγεγραμμένοι στα  δημοτολόγια  και στους  εκλογικούς         καταλόγους  Δήμου  ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους. Όμως μετά τη δήλωσή τους αυτομάτως  θα διαγράφονται από τους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους.

Για τη σύνθεση του ψηφοδελτίου εισηγούμαστε   ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά εκλογική Περιφέρεια Εξωτερικού.

Φυσικά η πρόταση αυτή επιδέχεται βελτιώσεων, ωστόσο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συνεισφέρουν ουσιαστικά στον διάλογο που ξεκινά  για την υλοποίηση της η οποία θα ενώσει πραγματικά  την Ελλάδα με τον ελληνισμό της  διασποράς.

Για τα θέματα  Δικαιοσύνης (άρθρα 20,87,97).

Η προσφυγή στη δευτεροβάθμια δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι απόλυτα προσιτή οικονομικά από όλους τους πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα  της δευτεροβάθμιας προσφυγής για όλες τις υποθέσεις, πλην αυτών των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ τα Εφετεία να είναι πολυμελή.

Επιδίωξή μας είναι να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος για την προαγωγή και τη αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών. Τέλος, τα κακουργήματα να δικάζονται από μικτά ορκωτά δικαστήρια και όχι μόνο από επαγγελματίες δικαστές.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αναθεώρηση του Συντάγματος που αποτελεί τον κορυφαίο καταστατικό χάρτη της χώρας. Γιατί είμαστε και παραμένουμε το ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΛΟ για την πατρίδα μας.

Παναγιώτης Σγουρίδης

Αντιπρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων

Πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, πρώην υπουργός

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com