Τοποθέτηση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη, επί των ερωτημάτων – θεμάτων που τέθηκαν από το Δελτίο Τύπου των Προέδρων των Ομοσπονδιών φορτηγών.

Τοποθέτηση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη, επί των ερωτημάτων – θεμάτων που τέθηκαν από το Δελτίο Τύπου των Προέδρων των Ομοσπονδιών φορτηγών.

 

Κατόπιν του κοινού Δελτίου Τύπου που εκδόθηκε από τις Ομοσπονδίες φορτηγών Ελλάδος ο Υφυπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, απέστειλε την εξής απάντηση επί των θεμάτων τα οποία αναδείχθηκαν.

 

« Είναι γεγονός ότι το μεταφορικό έργο συρρικνώνεται λόγω της οικονομικής ύφεσης και του έντονου ανταγωνισμού που υφίσταται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε ολόκληρο το διεθνές στερέωμα και ιδιαίτερα προερχόμενο από τις όμορες χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία, Σκόπια και Αλβανία). Αναλογιζόμενος τους έντονους προβληματισμούς και τις ανησυχίες σας για την ανταπόκριση του κλάδου στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο στο οποίο προΐσταμαι εγώ και ο κύριος Χ. Σπίρτζης, αγωνίζεται σθεναρά και εμπράκτως προς την κατεύθυνση διασφάλισης και ενδυνάμωσης της παρουσίας του κλάδου σας. Εξετάζοντας ένα προς ένα τα αιτήματά σας, αρχικά αναφορικά με εκείνα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, έχω να δηλώσω τα εξής:

1) Η ενεργοποίηση των μικτών κλιμακίων ελέγχου των Περιφερειών, αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου μας και εξαιτίας αυτού έχουμε ξεκινήσει ήδη την διαδικασία συνολικής αναθεώρησης και ενίσχυσης του συστήματος οδικών ελέγχων της νομοθεσίας μεταφορών. Επιχειρείται η δημιουργία ενός ομοιογενούς, αποτελεσματικού και ενοποιημένου συστήματος οδικών ελέγχων για όλους τους τομείς της νομοθεσίας οδικών μεταφορών, με σαφή στοχοθεσία και έμφαση στα εξής σημεία:

  • Οργάνωση του συστήματος ελέγχου (όργανα ελέγχου, σύνθεση, γραμμές επικοινωνίας, ιεραρχική σχέση, συντονισμός) ,
  • Απαιτήσεις πληροφοριακού συστήματος για τα δεδομένα των οδικών ελέγχων,
  • Επιτόπου είσπραξη,
  • Εκπαίδευση οργάνων ελέγχου,
  • Εξοπλισμός οργάνων ελέγχου.

Η ενοποίηση και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η κάλυψη κενών ρύθμισης, μέσω ενός νομοθετήματος πλαίσιο, θα αποτελέσει εφαλτήριο έτσι ώστε το Υπουργείο μας να αναλάβει ενεργά τον κεντρικό συντονισμό, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης αυτού του έργου. Επιπλέον επιδιώκουμε την επαναφορά της αμοιβής των μελών των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου, δίνοντας σαφή κίνητρο για την ενεργοποίησή τους και τη δυναμική συμμετοχή τους στο έργο.

2) Αναφορικά με το αίτημα της μείωσης των χορηγούμενων αδειών ΕΔΥΜ (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών), όπως είναι γνωστό κατά το παρελθόν μειώθηκε ο αριθμός τους από 149 σε 90. Ωστόσο, προσπάθεια για περαιτέρω μείωση θα έπληττε τόσο το κύρος του ίδιου του Οργανισμού αλλά και του ίδιου του κράτους μέλους. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή της χώρας μας στο σύστημα αδειών ΕΔΥΜ και εν γένει το Παγκόσμιο Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum – πρώην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών), συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών μελών προς εξυπηρέτηση των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και ενισχύει τη δυναμική παρουσία σε ένα μόνιμο νομικό μηχανισμό διαπραγματευτικού φόρουμ και σε μια παγκόσμια πολιτική σκηνή στον τομέα των μεταφορών. Λαμβάνοντας υπόψη πλέον την ένταξη των περισσότερων κρατών μελών στην ΕΕ και ότι σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά δεδομένα έχει αυξηθεί το ελληνικό μεταφορικό έργο προς μη κοινοτικές χώρες και ιδίως προς τις ανατολικές χώρες Ρωσία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, καθίσταται απαραίτητη η χρήση των αδειών ΕΔΥΜ, καθώς εξασφαλίζεται η ταχύτητα παράδοσης των νωπών γεωργικών προϊόντων και η άμεση διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών.

Ωστόσο το Υπουργείο μας συμμερίζεται τις αγωνίες των ελλήνων αυτοκινητιστών και αποδεικνύει εμπράκτως κατά καιρούς την στήριξή του. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της συνάντησης της Ομάδας Οδικών Μεταφορών (Road Transport Group) του International Transport Forum στις 16-17 Απριλίου 2015 στο Παρίσι, υπενθυμίζεται ότι έγινε αποδεκτό, κατόπιν έντονης διαπραγματευτικής πίεσης της ελληνικής πλευράς, εξαιρετικά και μόνο για τη χώρα μας, πάγιο αίτημα για παράταση της δυνατότητας κυκλοφορίας των ελληνικών φορτηγών ΔΧ αυτοκινήτων περιβαλλοντικής κατηγορίας εκπομπών ρύπων EURO III με άδεια ΕΔΥΜ για τα έτη 2016 και 2017. Πρόσθετα, το Υπουργείο μας με σκοπό την προστασία του μεταφορικού έργου των Ελλήνων αυτοκινητιστών, εξακολουθεί να παλεύει στις σχετικές συναντήσεις του Οργανισμού να διατηρήσει τον εδαφικό περιορισμό στις άδειες ΕΔΥΜ για την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας, μαζί με Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία και Ρωσία, θέτει σε ορισμένο αριθμό αδειών ΕΔΥΜ περιορισμό (κόκκινη σφραγίδα) όσον αφορά στην είσοδο διεθνών αυτοκινητιστών στη χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η είσοδος μεγάλου αριθμού φορτηγών αυτοκινητιστών στη χώρα μας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του μεταφορικού έργου των Ελλήνων αυτοκινητιστών.

3)Σχετικά με το αίτημά σας για κατάργηση των τριγωνικών αδειών, επισημαίνουμε, όπως γνωρίζεται και εσείς λόγω της συμμετοχής μελών των ελληνικών Ομοσπονδιών στις διμερείς Μικτές Επιτροπές Οδικών Μεταφορών μεταξύ της χώρας μας και του εκάστοτε συμβαλλόμενου κράτους, ότι μια τέτοια ενέργεια είναι συνυφασμένη με την αναθεώρηση των διμερών Συμφωνιών Οδικών Μεταφορών. Ένα τέτοιο γεγονός απαιτεί την αποδοχή και από τις δύο πλευρές καθώς οι σχετικές Συμφωνίες διέπονται από την αρχή της αμοιβαιότητας. Ιδιαίτερα για τις ποσοστώσεις των τριγωνικών αδειών δεν έχει υπάρξει αύξησή τους από το έτος 2008, παρά τις πιέσεις που έχει δεχθεί η ελληνική πλευρά.

4)Το θέμα ποσόστωσης των διμερών αδειών που ανταλλάσει η χώρα μας με την Τουρκία και Αλβανία, πρόκειται να εξετασθεί στις επόμενες συναντήσεις με την Τουρκία το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και με την Αλβανία στις 28-29 Ιανουαρίου 2016. Η ελληνική πλευρά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό των χορηγούμενων αδειών, αλλά όπως καθίσταται σαφές, απαιτείται και η αποδοχή του αιτήματος από το συμβαλλόμενο κράτος.

5)Σχετικά με το αίτημα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση συστημάτων αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS), σας αναφέρω ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων που δεν φέρουν το εν λόγω σύστημα αποτελεί πλέον Ευρωπαϊκό Τεχνικό Κανονισμό. Σημαντική μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει επιβεβαιώσει την άποψη περί χρησιμότητας του ABS στα φορτηγά και την ανάγκη εφοδιασμού εκ των υστέρων στα κυκλοφορούντα οχήματα. Δεδομένου ότι έχουν δοθεί αρκετά χρονικά περιθώρια εφαρμογής του μέτρου και συγκεκριμένα μέχρι τις 31-3-2016, θεωρώ απαραίτητη για τις περαιτέρω ενέργειες τη μελέτη του θέματος.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι επιδιώκω πάντα ένα ανοικτό και άμεσο διάλογο με τις Ομοσπονδίες του κλάδου σας, προκειμένου να αναπτυχθούν και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας τα αιτήματά σας, τα οποία πάντα εισακούγονται με ενδιαφέρον. Επισημαίνω επίσης, την πρόθεσή μου να θέσω τα θέματα που αφορούν τα υπόλοιπα υπουργεία στους συναρμόδιους υπουργούς, όπως είναι το ασφαλιστικό και η φορολόγηση των εταιρειών ΙΜΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίσπευση και η από κοινού αντιμετώπισή τους.»

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com