Υπογραφή της Παράτασης της εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για τη Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία.

Δελτίο τύπου  15 Ιουνίου 2015

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση που υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Αγροτικής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Παναγιώτη Σγουρίδη σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως 31/10/2015, η εφαρμογή της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για τη Διατήρηση Γενετικών Πόρων στη Κτηνοτροφία.

Η συνέχιση εφαρμογής των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κτηνοτροφία, γιατί αφορά τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων, οι οποίες μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν, αποτελούν και απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ ζωικής προέλευσης.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com