Χαιρετισμός στην Ημερίδα με θέμα: «Τα αρωματικά φυτά και η προοπτική καλλιέργειάς τους στον Ορεινό του Δήμου Νέστου». Σάββατο 4-4-2015

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η χώρα βρίσκεται σε καμπή δύσκολη. Μας στραγγαλίζουν οικονομικά. Η Ελλάδα δέχεται ένα διεθνές bullying.

Θα τα καταφέρουμε και το διαγραμμίζω όχι γιατί δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά γιατί είμαι βέβαιος γιατί οι Έλληνες είναι φτιαγμένοι από ιδιαίτερη πάστα. Όμως πρέπει να βάλουμε μπροστά την παραγωγική μηχανή. Διότι τα δανεικά δεν ξεπληρώνονται με δανεικά.

Δυστυχώς η πρωτογενής παραγωγή παραμελήθηκε. Καλομάθαμε στην επιδότηση, για την επιδότηση ξεχάσαμε την ποιότητα που δίνει υπεραξία στα προϊόντα μας.

Η Ελλάδα θεωρείται μια από τις πλουσιότερες χώρες σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, γεγονός που ανοίγει νέους και αρκετά προσοδοφόρους δρόμους στις αγροτικές καλλιέργειες, αν υπάρξει η απαιτούμενη οργάνωση για να αξιοποιηθούν.

Το μέγεθος της χώρας και η ιδιομορφία του εδάφους έχει μειονεκτήματα αλλά και πλεονεκτήματα.

Ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι ότι οι εδαφολογικές κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να δώσουν εξαιρετικά ποιοτικά αρωματικά φυτά.
Φανταστείτε ότι από τα 39.5 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης στην Ελλάδα, 45% είναι ορεινές μειονεκτικές περιοχές που ευδοκιμούν αρωματικά φυτά, αλλά μόνο το 0.1% καλλιεργούν αυτόν τον πλούτο.
Γιατί όμως αυτό. Διότι οι προσπάθειες που έγιναν ενώ είναι ποιοτικό το προϊόν, απέτυχαν επειδή δεν υπήρχε σχέδιο, επιχειρηματική στρατηγική και υποδομές. Το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές προέβαιναν σε αλόγιστη συλλογή από τη φύση με αποτέλεσμα να καταστρέφουν τα φυσικά αποθέματα, παραβιάζοντας την αρχή της αειφορίας.

Συνεπώς ότι καινούριο ξεκινήσει πρέπει να είναι μελετημένο. Βασικός στόχος είναι η ομαδοποίηση της παραγωγής, η επεξεργασία, η μεταποίηση και η εμπορία σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Επίσης με μια ολοκληρωμένη πολιτική αύξηση της προστιθέμενης αξίας, μέσω τυποποίησης και διαφήμισης, αλλά και προσφοράς-ζήτησης για να μη πέσουν οι τιμές. Τα εργαλείο, του Υπουργείου που προΐσταμαι είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέσω αυτού μπορούμε να οργανώσουμε ομάδες καλλιεργητών και να τους οπλίσουμε με ενημέρωση να δημιουργήσουμε προδιαγραφές και πιστοποίηση, αλλά και φορέα διάθεσης. Δηλαδή θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις αύξησης της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων με δράσεις προώθησης διαφήμισης, μεταποίηση και τυποποίηση τους. Μόνο έτσι τα αρωματικά φυτά, θα αποκτήσουν ταυτότητα και όνομα και θα προωθηθούν καλύτερα στις αγορές.

Αλλά μίλησα πολύ, ενώ θα έπρεπε να αφήσω να σας τα πει η εξαίρετη επιστήμων Ελένη Μαλούπα, ερευνήτρια στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, στο Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστημονική υπεύθυνη Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στην Ποντοκερασιά, του εργαστηρίου προστασίας Θέρμης Θεσσαλονίκης, του Βοτανικού Κήπου Αιγαίου στη Χίο αλλά και του Βοτανικού Κήπου στην Κεφαλονιά. Επίσης κοντά μας είναι ο κ. Μπαρδακίδης επιστήμων οργανωτής αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Κλείνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου πιστεύει ότι η ΕΛΛΑΔΑ μπορεί να ΖΗΣΕΙ από την ΓΗ και τις ΟΜΟΡΦΙΕΣ της και εργάζεται γι’ αυτό.

Σας ευχαριστώ.

 

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com