Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, στη Διημερίδα στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Εξελίξεις στην Ελλάδα», 15.12.2015

Κυρίες και Κύριοι,
Καλημέρα σας
Παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας της περιόδου αυτής, επέλεξα να μην παραλείψω να απευθύνω σύντομο χαιρετισμό, στην διημερίδα αυτή του Υπουργείου μας υπογραμμίζοντας έτσι, τόσο τη σημασία, όσο και τη συνεισφορά των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS), στον τομέα της πολιτικής και στρατηγικής των μεταφορών αλλά και τη μεγάλη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά του πολίτη.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σύστημα των μεταφορών, οι μικρές αυτές καθημερινές διευκολύνσεις, που επηρεάζουν όμως ευθέως την ποιότητα της προσπελασιμότητας και την αύξηση της επικοινωνίας αποδεικνύουν σε καθημερινή βάση τη χρησιμότητά τους.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της πολυτροπικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο αυξημένος ρόλος της στην παραγωγική διαδικασία, η αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας και των σχετικών εφαρμογών της προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών αποτελούν μερικές, αλλά πολύ σημαντικές πτυχές, που τεκμηριώνουν κοινωνικά και αναπτυξιακά οφέλη, που απορρέουν από την εντατικότερη εφαρμογή των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) στη χώρα μας.

Τι έχει γίνει ? :

Η Εθνική Στρατηγική, που ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2014 δίνει στη χώρα μας το στρατηγικό σχέδιο για τη συντονισμένη τους ανάπτυξη αλλά και την προώθηση των επενδύσεων σε ITS.

Τι ολοκληρώνουμε ? :

την Εθνική Αρχιτεκτονική των (ITS) που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση δημόσιας διαβούλευσης και πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2015.

Ειδικότερα, με την “Εθνική Αρχιτεκτονική για την Ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών” που βρίσκεται στις μέρες μας σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο μας καλείται να καλύψει τεχνολογικές πτυχές όπως σύνθετα λογισμικά εξυπηρέτησης επιβατών, σύνθετα λογισμικά διαχείρισης συμβάντων, οργανωτικά θέματα όπως πολιτικές -διαδικασίες, τρόπους χρηματοδότησης, νομικές διαδικασίες καθώς και επιχειρηματικά θέματα και θέματα ασφαλείας.

Η χώρα μας μπορεί να αναδειχθεί σε στρατηγικό διαμετακομιστικό κόμβο.
Και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας παραμένει κεντρική παράμετρος στην αναπτυξιακή διαδικασία και σημαίνει αύξηση των θέσεων εργασίας.
Στη σύγχρονη συγκυρία όπου τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης αύξησαν και τα φαινόμενα κοινωνικής βίας και η ξαφνική μεγέθυνση των πληθυσμιακών ροών αυξάνουν την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία αντιμετώπισης των ζητημάτων. Κατά συνέπεια η ενσωμάτωση της τεχνολογίας παραμένει ζητούμενο.

Πιο συγκεκριμένα έργα του Υπουργείου όπως το CROCODILE, καλύπτει τρεις κύριους οδικούς διαδρόμους: τον διάδρομο Βαλτικής- Αδριατικής που συνδέει τη Γερμανία με την Ιταλία και τη Σλοβενία, Ρήνου-Δούναβη που συνδέει τη Γερμανία με τη Βουλγαρία και τον ανατολικό διάδρομο/διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου που συνδέει τη Γερμανία με την Ελλάδα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο μεταξύ άλλων θα παρέχονται:

– Υπηρεσίες ευφυούς στάθμευσης για βαρέα οχήματα, βάσει κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για την ανεύρεση διαθέσιμων και ασφαλών χώρων στάθμευσης για βαρέα οχήματα.
– Υπηρεσίες οδικής πλοήγησης με αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ταξιδιού, για τον προγραμματισμό των πλέον αποδοτικών από άποψη κόστους ταξιδιών και την παροχή λεπτομερών υπολογισμών όσον αφορά τη διάρκεια των διαδρομών.

Τα έργα αυτά πρόκειται να βελτιώσουν επίσης τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ, μειώνοντας έτσι τις καθυστερήσεις που οφείλονται στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και αυξάνοντας την ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Ο Arthur Kessler είχε πει πως στην εποχή που οι άνθρωποι συναλλάσσονταν με ανταλλαγές ειδών και προϊόντων, όταν εισήχθη το νόμισμα, η οικονομία της εποχής εκείνης γύρισε πίσω 200 χρόνια. Όταν έγινε αντιληπτή η αξία του νομίσματος, η οικονομία της εποχής εκείνης έκανε άλμα 400 χρόνια μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει -τηρουμένων των αναλογιών- και με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις μεταφορές.

Με τις σκέψεις μου αυτές και με ιδιαίτερη χαρά, χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της διημερίδας, για τα «ευφυή συστήματα μεταφορών και τις εξελίξεις που αφορούν στην Ελλάδα», στο Υπουργείο μας, και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, απηύθυνε χαιρετισμό ανοίγοντας τις εργασίες Ευρωπαϊκής διημερίδας – εκπαιδευτικού προγράμματος που λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2015 με αντικείμενο, κυρίως, την ενίσχυση του προγραμματισμού και στρατηγικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας και εντέλει της θωράκισης των κρίσιμων υποδομών.

 

Ο Υφυπουργός εστίασε πρωτίστως στην κοινωνική διάσταση αυτής της απαίτησης προστασίας αλλά και στην καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη.

Στη σύγχρονη αυτή συγκυρία τόσο στη χώρα μας όσο κυρίως και στην καρδιά της ΕΕ η  πολυπλοκότητα των ζητημάτων είναι δεδομένη. Οικονομική κρίση, αυξημένες πληθυσμιακές ροές, τρομοκρατικές ενέργειες, απειλές που προκύπτουν από τις ολοένα και περισσότερο εντεινόμενες κλιματικές αλλαγές, που συχνά καταλήγουν και σε καταστροφές φυσικού η ανθρωπογενούς-τεχνολογικού χαρακτήρα. Αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων η σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη διαλειτουργικότητα, επικαιροποίηση και τον καλύτερο συντονισμό τόσο του στρατηγικού σχεδιασμού όσο και την βέλτιστη διασύνδεση και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ασφαλείας των εποπτευόμενων φορέων του τομέα των Μεταφορών.

 

Απώτερος στόχος όλων των παραπάνω σημείων, όπως τόνισε ολοκληρώνοντας τον σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Σγουρίδης,  παραμένει η καταλυτική συμβολή στην ασφάλεια και την αύξηση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών καθώς και η λιγότερη δυνατή διαταραχή – στην περίπτωση έκτακτου γεγονότος – στην παραγωγική διαδικασία στη χώρα μας.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com