100 χρόνια μνήμης

«Ξηρανθήτω ημίν ο λάρυγξ, εάν επιλαθώμεθά σου, ω πάτριος Ποντία γή»

100 χρόνια απ΄ την αδικαίωτη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του Ποντιακού Ελληνισμού.

Η θυσία μεγάλη. Η μνήμη ισχυρή.

Οι ψυχές της θυσίας εξακολουθούν να μας καλούν για την ολοκληρωτική, παγκόσμια, ιστορική αναγνώρισή της.

Το εκατόχρονο ορόσημο καλεί τον απανταχού ελληνισμό στον τελικό ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΧΟ που είναι η ΔΙΚΑΙΩΣΗ.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com