Σύσκεψη στην Ανατολική Αττική την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015.

Ο Υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Σγουρίδης,σε σύσκεψη για την αναβάθμιση του πρωτογενούς αγροτικού τομέα στην Ανατολική Αττική, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής Πέτρο Φιλίππου, υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων της περιοχής, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015.

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com