ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΄Ένα νομοσχέδιο χωρίς όραμα 19-05-2005

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Στην  αξιοποίηση των Ολυμπιακών αγώνων η χώρα έχει επενδύσει πολλές προσδοκίες.
•    4.000.000 πολίτες κάτοικοι του Λεκανοπεδίου προσδοκούν και δικαιούνται την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής,  την δημιουργία χώρων άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού, ελεύθερου χρόνου
•    Η οικονομία αναμένει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης αλλά και απόδοσης των τεράστιων πόρων που επενδύθηκαν για την αναβάθμιση του Λεκανοπεδίου.
•    Οι επιχειρήσεις προσμένουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες για να διοχετεύσουν το δυναμικό και την τεχνογνωσία που απέκτησαν με την οργάνωση των αγώνων.
•    Η μητροπολιτική Αθήνα διεκδικεί τον διεθνή της ρόλο στην Ευρώπη της διεύρυνσης όπου το κέντρο βάρους μετατοπίζεται προς ανατολάς αλλά και ο ανταγωνισμός οξύνεται.
Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων πρέπει να συνδυάσει την χρυσή τομή της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και της βιώσιμης διαχείρισης.
Οι συγκοινωνιακές υποδομές και οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με την παραδοσιακή Αγία Τριάδα του Ελληνικού Τουρισμού δηλαδή πολιτισμός- ήλιος – θάλασσα  μπορούν να μετατρέψουν την Αττική σε σύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό, αθλητικό, εμπορικό και επιχειρηματικό προορισμό. Να απευθύνεται  στην ναυτιλία στις υπηρεσίες στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Βαλκανική και κυρίως στον ελεύθερο χρόνο για διασκέδαση – αναψυχή των Αθηναίων και των επισκεπτών.
Η Βαρκελώνη υποδέχεται σήμερα 4 εκ. επισκέπτες. Η  Αθήνα  ;
Από την οργάνωση των αγώνων κερδίσαμε την συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια όλων (κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών εταίρων). Αυτήν την δυναμική αναγνωρίζουν οι διεθνείς οργανισμοί (βλ. έκθεση ΟΟΣΑ 2004) γιατί απέφερε κύρος και αναγνωρισιμότητα στην σύγχρονη Ελλάδα.
Η  κυβέρνηση αγνόησε την ανάγκη συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών και την σύγκλιση απόψεων σε πολιτικό επίπεδο, αγνόησε τις πραγματικότητες της αγοράς, αγνόησε τις αρχές της οικονομικής βιωσιμότητας για το δημόσιο, αγνόησε τελικά την μέθοδο και το όραμα της Ολυμπιακής προετοιμασίας.
Από το νομοσχέδιο της κυβέρνησης λείπει η μητροπολιτική διάσταση, λείπει ο σχεδιασμός, λείπουν οι πόροι, λείπει η κοινωνία. Οι απόψεις των δημάρχων θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Η βέβαιη απουσία της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας θα στερήσει τις εγκαταστάσεις από το οξυγόνο της βιωσιμότητας.
Χωρίς οξυγόνο σβήνει η οικονομία, απαξιώνεται η ολυμπιακή περιουσία και κυρίως πεθαίνει το πράσινο της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Αθήνας.

Ο Παναγιώτης Σγουρίδης
Εισηγητής στο Κ.Τ.Ε. Τουρισμού”

 

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com