Ερώτηση για την επιδότηση εργασίας 04.05.2009

Στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης της Ακριτικής Θράκης έχει θεσμοθετηθεί με τους Ν. 1767/88 και Ν. 1836/89 η καταβολή επιδότησης εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό των επιχειρήσεων σε ποσοστό 12%

 Αθήνα 04-05-2009

 


ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τους κ. Υπουργούς:

  1. Οικονομίας & Οικονομικών
  2. Ανάπτυξης

 

Στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης της Ακριτικής Θράκης έχει θεσμοθετηθεί με τους Ν. 1767/88 και Ν. 1836/89 η καταβολή επιδότησης εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό των επιχειρήσεων σε ποσοστό 12% Την παραπάνω επιδότηση παίρνουν από το 1988 οι επιχειρήσεις του Βιοτεχνικού, Βιομηχανικού Τμήματος και ορισμένων επιχειρήσεων του Επαγγελματικού Τμήματος του ΕΒΕ Ξάνθης.

Πρόσφατα έχει καταβληθεί με σημαντική καθυστέρηση η επιδότηση του Α’ εξαμήνου του 2007 στους δικαιούχους, την οποία δεν πήραν επιχειρήσεις όπως  κομμωτήρια, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, συνεργεία ασανσέρ, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, συνεργεία αυτ/των, καθαριστήρια, φωτογραφεία, γραφικές τέχνες, βαφεία, παραγωγής λογισμικού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του Ν. Ξάνθης. Σημειωτέον ότι στους όμορους νομούς έχει καταβληθεί κανονικά η επιδότηση σε όλους τους δικαιούχους.

Επειδή οι επαγγελματίες αυτοί απασχολούν ικανό αριθμό εργαζομένων και έχουν οργανώσει τις επιχειρήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη και την επιδότηση και η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην συνέχιση της λειτουργία τους και μάλιστα μεσούσης της οικονομικής κρίσης και της έξαρσης της ανεργίας
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή της επιδότησης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις του Ν. Ξάνθης.
Ο Ερωτών Βουλευτής

 

 

Παναγιώτης Σγουρίδης

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com