Ερώτηση για την τουριστική πολιτική της ΝΔ 16.05.2006

Τείνει πλέον να γίνει καθεστώς να μην ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί διαφήμισης του ΕΟΤ και αντί αυτού ο Οργανισμός να προχωρά σε απ’ ευθείας αναθέσεις.

Αθήνα 16-05-2006

                            ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης

Δημοσιεύματα του τύπου αλλά και ραδιοφωνικές εκπομπές αποδίδουν στην Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης δηλώσεις «ότι οι περίπου 500 δικαστικές υποθέσεις που κατατίθενται ετησίως αποτελούν φραγμό στην προσπάθεια λειτουργίας της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης».

 

                                                                                    Αθήνα  11-05-2006

Προς τους Υπουργούς:

  1. Τουριστικής Ανάπτυξης
  1. Οικονομίας και Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Δημοσιεύματα του τύπου αλλά και ραδιοφωνικές εκπομπές αποδίδουν στην Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης δηλώσεις «ότι οι περίπου 500 δικαστικές υποθέσεις που κατατίθενται ετησίως αποτελούν φραγμό στην προσπάθεια λειτουργίας της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης».

Η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κατά την «προσφιλή» της τακτική, στην προσπάθειά της να καλύψει την απραξία και την απαράδεκτη διαχειριστική ανικανότητα της διοίκησης της ΕΤΑ καταγγέλλει τις διοικήσεις του ΠΑΣΟΚ ως υπαίτιες για την αδυναμία αξιοποίησης της Τουριστικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Επειδή τα παραπάνω δεν τεκμηριώνονται με στοιχεία

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί και

ζητείται να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα

  1. Ποιος ήταν ο αριθμός των δικαστικών υποθέσεων που παρέδωσε η προηγούμενη διοίκηση; Να κατατεθεί το αρχείο του ανεξάρτητου νομικού ελέγχου και ο κατάλογος των υποθέσεων.
  1. Πόσες από αυτές τις υποθέσεις αφορούν εργασιακές διαφορές ή προσφυγές αμφισβήτησης ιδιοκτησιών και πόσες από αυτές αφορούν συμβάσεις που υπέγραψε η ΕΤΑ;
  1. Πόσες από τις συμβάσεις που υπέγραψε η ΕΤΑ είχαν ατυχή κατάληξη στο δικαστήριο επί της προηγούμενης διοίκησης;
  1. Πόσες προσφυγές και δικαστικές εκκρεμότητες δημιουργήθηκαν επί της νέας διοικήσεως; Πόσοι και ποιοι μισθωτές δεν καταβάλουν μισθώματα και με ποια αφορμή; Τι μέτρα έλαβε για το θέμα αυτό η διοίκηση της ΕΤΑ και πόσες εγγυητικές επιστολές έχει ζητήσει  να καταπέσουν;
  1. Οι δηλώσεις της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης στηρίζονται σε δική της άποψη ή σε πληροφόρηση της διοίκησης της ΕΤΑ; Αν ισχύει το δεύτερο τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την ενδεχόμενη παραπληροφόρηση.

Ο ερωτών Βουλευτής
Παναγιώτης Σγουρίδης

Σχετικά με την απάντησή σας στην ερώτησή μας 9363/2006 και το επισυναπτόμενο σε αυτήν έγγραφο  509317/14-4-06 έγγραφο του ΕΟΤ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αφενός δεν απαντάται στα τεθέντα ερωτήματα αφετέρου να παρατηρήσουμε ότι πλέον τείνει να γίνει καθεστώς να μην ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί διαφήμισης του ΕΟΤ και αντί αυτού ο Οργανισμός να προχωρά σε απ΄ ευθείας αναθέσεις μετά από διαπραγματεύσεις όπως εσείς αναφέρεται στην απάντησή σας.

Με βάση την απάντησή σας αυτή γεννώνται επί πλέον τα εξής ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα, την σκοπιμότητα των αγορών μέσων, τύπου κ.λπ., την χρονική στιγμή και επιλογή Μέσου ανά χώρα και κυρίως για τις επιμέρους επιλογές σας εκτός από τα λεγόμενα Διεθνή Κανάλια και Μέσα.

Ενόψει των ανωτέρω

              Ερωτάται η κ. Υπουργός και ζητείται να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα

  1. Με βάση ποιόν προγραμματισμό γίνεται η απευθείας διαπραγμάτευση και αναζήτηση κάποιων Μέσων ανά χώρα, εποχή και Μέσο; Να κατατεθεί ο προγραμματισμός και σχεδιασμός ανά χώρα και μέσο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά χώρα στόχο και Μέσο και χρονική περίοδο.
  1. Πως αποφασίζεται από τον ΕΟΤ και πως ελέγχεται η διαδικασία των εκάστοτε διαπραγματεύσεων αγοράς Μέσων ανά χώρα και χρονική περίοδο (εκτός των διεθνών λεγομένων Μέσων)
  1. Με ποιες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ έγιναν οι σχετικές αναθέσεις και ποιος έλεγχος γίνεται για την κάθε απόφαση; Να κατατεθούν τα πρακτικά των αποφάσεων.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σγουρίδης Παναγιώτης

Ζήση Ροδούλα

Πρωτόπαπας Χρήστος

Favorite Sites:

Επικοινωνία:

Email: pansgouridis@gmail.com